Minister Finansów: Jesienią zdecydujemy o wsparciu dla samorządów

W środę, minister finansów Andrzej Domański poinformował, że pod koniec września lub na początku października będzie wiadomo, jakiej wysokości środki mogą zostać jeszcze w tym roku przekazane dodatkowo samorządom. Minister wystąpił na drugim czytaniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych w Senacie, odpowiadając na pytania senatorów dotyczące procedury nadmiernego deficytu oraz zmian w finansowaniu samorządów.

Domański zaznaczył, że projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów w poniedziałek, 8 lipca. „Wiemy, że po ośmiu latach rządów PiS finanse wielu polskich samorządów są zdemolowane i wiele samorządów jest w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego jako ministerstwo będziemy prowadzili działania doraźne, jeszcze w tym roku, ale musimy dokonać także zmian strukturalnych. Musimy trwale naprawić i wzmocnić finanse polskich samorządów” – powiedział Domański.

Finansowanie gminy: procent od dochodów podatników

Minister podkreślił, że najważniejszym celem reformy jest uniknięcie przyszłych sytuacji, w których samorządy będą musiały liczyć na doraźną pomoc finansową. „Aby nigdy więcej nie było potrzeby kroplówki (dla samorządów – red.), tekturowych czeków, uzależniania samorządów od decyzji politycznych zapadających w Warszawie. Aby nigdy więcej idea samorządności nie była niszczona za pomocą finansowego uścisku” – dodał.

Podczas obrad senatorowie pytali ministra, czy rząd przekaże jeszcze w tym roku dodatkowe środki, które pomogą samorządom uratować ich tegoroczne budżety. Domański nie wykluczył takiej możliwości, jednak zaznaczył, że decyzja zapadnie jesienią. „Wiemy, że z końcem roku pojawiają się w budżecie pewne oszczędności i wtedy będziemy wiedzieć ile środków będziemy w stanie samorządom przekazać” – powiedział minister, doprecyzowując, że informacja na ten temat pojawi się na pod koniec września lub na początku października.

1000 zł dodatku, ale nie dla wszystkich pracowników MOPS

Minister Domański został również zapytany o termin udostępnienia symulacji budżetów samorządów według nowego projektu ustawy o dochodach JST. „Najpóźniej w przyszłym tygodniu takie symulacje będą dostępne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i każda jednostka samorządu będzie beneficjentem tej zmiany” – odpowiedział minister. W poniedziałek, w Wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, opublikowano informację o projektowanej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada, że dochody samorządów z tytułu PIT i CIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST. Obecnie dochód samorządów z tytułu PIT i CIT naliczany jest od podatku należnego danej JST.

Zgodnie z nowymi propozycjami, dochody podatników PIT/CIT będą waloryzowane do warunków roku budżetowego. Każda kategoria samorządu terytorialnego będzie miała określony procentowy udział w dochodach podatników PIT i CIT. Proponuje się również rozszerzenie katalogu dochodów z PIT, w których samorządy partycypują, o podatek pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (Źródło: PAP)

fot: Autorstwa Adrian Grycuk CC BY-SA 3.0 pl,

Facebook
Twitter
Scroll to Top