Finisz prac nad ustawą o ochronie ludności: Kluczowa rola samorządów

Prace nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej są na finiszu; Rada Ministrów ma zająć się projektem 23 lipca – poinformował w środę podczas konferencji szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że w projekcie przewidziano dużą rolę samorządów.

Minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że prace nad ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej „są na finiszu”. Wyjaśnił, że w ciągu najbliższych dni odbędą się ostateczne konsultacje w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. „Stały Komitet Rady Ministrów przewiduje, że 23 lipca ten projekt stanie na Radzie Ministrów i potem będzie skierowany do Sejmu” – dodał. Ocenił, że „to projekt, który zrewolucjonizuje ochronę ludności w Polsce po zaniechaniach i błędach poprzedniej ekipy, ale też i po dziesięcioleciach niedoceniania tej kwestii”.

Wpłynął projekt ustawy dotyczącej bezpieczeństwa. Co powinien wójt a co radni w razie niebezpieczeństwa?

„Zakładamy bardzo dużą rolę samorządów, jeśli chodzi o ochronę ludności. To odróżnia ten projekt od przymiarek poprzedniej ekipy. Tam wierzono, że administracja rządowa jest w stanie wszystko zrobić. To jest myślenie niemądre, absurdalne. Za bezpieczeństwo, za ochronę ludności powinni być odpowiedzialni wszyscy” – zaznaczył. Siemoniak wyjaśnił, że w ramach tego projektu przewiduje bliską współpracę z MON i uruchomienie „specjalnych programów budowy schronów, w których będą środki rządowe, ale i też będzie zaangażowanie samorządów”. „Taka kombinacja finansowa na wzór kiedyś Orlików” – dodał.

Ustawa o ochronie ludności bez szans na realizację

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej określa m.in. zadania ochrony ludności w czasie pokoju i wojny, a także organy i podmioty, które będą te zadania realizowały. Zakłada, że na system ochrony ludności w Polsce składają się organy administracji publicznej i podmioty wykonujące zadania ochrony ludności, a także zasoby ochrony ludności. Organami ochrony ludności są: wójt lub burmistrz czy prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, wojewoda, ministrowie kierujący działami administracji rządowej i minister spraw wewnętrznych. Podmiotami ochrony ludności są m.in. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jednostki organizacyjne PSP, ochotnicze straże pożarne, służby, inspekcje i straże, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, podmioty lecznicze, społeczne organizacje ratownicze, a także podmioty gospodarcze zapewniające podstawowe usługi społeczne.

Czy powiat otwocki jest bezbronny? Rozmowa o stanie bezpieczeństwa

System ochrony ludności na poziomie centralnym ma być koordynowany przez szefa MSWiA, który będzie wspierany przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności (RZOL). Będzie to organ, który m.in. będzie doradzał rządowi w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej. Z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji wynika, że dostosowanie podmiotów i organów ochrony ludności do projektowanych rozwiązań w latach 2025–2034 będzie kosztowało ok. 166 mld zł (PAP).

fot: gov.pl

Facebook
Twitter
Scroll to Top