Powiat otwocki: Matura 2024 w liczbach

W 2024 roku do egzaminu maturalnego w formule 2023 w Polsce przystąpiło łącznie 245 966 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Spośród nich, w powiecie otwockim egzamin zdawało 673 uczniów. Przyjrzyjmy się bliżej wynikom uzyskanym przez maturzystów z tego powiatu na tle całego województwa mazowieckiego.

Język Polski – Poziom Podstawowy

Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym w powiecie otwockim zdawało 578 uczniów. Średni wynik uzyskany przez nich wyniósł 58,08%. Dla porównania, średni wynik na Mazowszu to 63,67%. Oznacza to, że maturzyści z powiatu otwockiego uzyskali wynik niższy o 5,59 punktów procentowych w porównaniu do średniej wojewódzkiej.

Język Polski – Poziom Rozszerzony

Na poziomie rozszerzonym język polski zdawało w powiecie otwockim 95 uczniów. Średni wynik, jaki uzyskali, wyniósł 40,11%. W skali województwa mazowieckiego średni wynik to 46,33%. Różnica wynosi 6,22 punktów procentowych na niekorzyść maturzystów z powiatu otwockiego.

Matematyka – Poziom Podstawowy

Wyniki z matematyki w powiecie otwockim prezentują się znacznie lepiej. Średni wynik uzyskany przez maturzystów to 68,06%, co jest wyższym wynikiem niż średnia wojewódzka, która wyniosła 65,63%. Oznacza to, że uczniowie z powiatu otwockiego uzyskali średnio o 2,43 punktów procentowych lepszy wynik niż ich rówieśnicy z Mazowsza.

Matematyka – Poziom Rozszerzony

Jeszcze lepsze wyniki maturzyści z powiatu otwockiego osiągnęli na poziomie rozszerzonym z matematyki. Średni wynik wyniósł 45,40%, podczas gdy średnia mazowiecka to 38,14%. To znacząca różnica wynosząca 7,26 punktów procentowych na korzyść powiatu otwockiego.

Język Angielski – Poziom Podstawowy

Egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym w powiecie otwockim zdawało 563 uczniów. Średni wynik uzyskany przez nich wyniósł 83,32%, podczas gdy średnia wojewódzka to 80,95%. Różnica wynosi 2,37 punktów procentowych na korzyść powiatu otwockiego.

Geografia

Geografia była najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym w powiecie otwockim, zdawało ją 148 uczniów. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 52,51%.

Wiedza o Społeczeństwie

34 maturzystów zdających Wiedzę o Społeczeństwie uzyskało drugi najlepszy wynik na Mazowszu, ze średnim wynikiem 44,39%.

Najrzadziej Wybierane Przedmioty

Najrzadziej wybieranym przedmiotem maturalnym w powiecie otwockim była filozofia, którą zdawało tylko 5 uczniów. Na egzamin z języków mniejszości narodowych nie zdecydował się żaden maturzysta. W powiecie z języka rosyjskiego zdawało jedynie 5 uczniów, podczas gdy z języka ukraińskiego nie zdawał żaden.

Analiza wyników maturalnych w powiecie otwockim pokazuje, że uczniowie radzili sobie różnie w zależności od przedmiotu. Wyniki z języka polskiego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym były niższe od średniej wojewódzkiej. Natomiast wyniki z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, były wyższe niż średnia mazowiecka, co jest pozytywnym akcentem tegorocznych egzaminów w powiecie otwockim. Podobnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym również przekroczyły średnią wojewódzką. Warto zwrócić uwagę na te różnice i zastanowić się nad przyczynami takich wyników, aby móc w przyszłości jeszcze lepiej przygotować uczniów do egzaminów maturalnych.

Facebook
Twitter
Scroll to Top