Glinianka z nowymi drogami i ścieżkami rowerowymi

Urząd Gminy Wiązowna informuje o podpisaniu umowy na budowę trzech dróg w Gliniance oraz odcinka drogi dla pieszych i rowerów na trasie Glinianka – Rzakta.

Wyłoniono wykonawcę przebudowy dróg w Gliniance, którym została firma TOMIRAF Sp. z o.o. z Woli Karczewskiej. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Świderskiej, ul. Podzamcze, odcinka ul. Zamkowej oraz budowę drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej z Glinianki do Rzakty.

Równocześnie zawarto umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, który będzie nadzorował realizację robót budowlanych w imieniu gminy. Funkcję tę będzie pełnił Aleksander Zajączkowski z firmy „IKAZ”.

W ramach inwestycji, gruntowe nawierzchnie ulic Podzamcze i Zamkowej w Gliniance zostaną zastąpione jezdnią z asfaltu z poboczami i zjazdami z kruszywa na odcinku od ul. Wrzosowej do końca zabudowań. Ulica Świderska w Gliniance zyska utwardzoną nawierzchnię z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami. Wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Rzakty (ul. Złotej Jesieni i ul. Mazowieckiej) na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dobrzenieckiej zostanie wybudowana droga dla pieszych i rowerów. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4 051 490,63 zł, a termin zakończenia prac przewidziany jest na listopad 2025 r.

Pierwsze prace przy przebudowie dróg w Gliniance rozpoczną się jesienią. Natomiast budowa ścieżki rowerowej do Rzakty wzdłuż drogi powiatowej, ze względu na złożony proces formalny, planowana jest na rok 2025.

Inwestycja pod nazwą „Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Wiązowna – PGR” otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta – PGR w wysokości 2 mln zł, natomiast pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy.

fot: UG Wiązowna

Facebook
Twitter
Scroll to Top