Bezpieczeństwo finansowe: zastrzeż PESEL

Chcesz mieć pewność, że nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy? Możesz szybko i bezpłatnie zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe zastrzegając numer PESEL np. w Urzędzie Miasta Otwocka. Cała procedura trwa zaledwie kilka minut, a dzięki temu uchronisz swoje dane przed oszustami.

Dlaczego warto zastrzec PESEL?

W związku z wieloma przypadkami wyłudzeń kredytów, innych oszust finansowych i naruszenia danych osobowych, Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę „Zastrzeż PESEL”. Jest to sposób na zabezpieczenie nas przed takimi przypadkami. Zastrzeżone numery zebrane są w centralnym rejestrze zastrzeżeń PESEL, obejmującym dane osobowe pełnoletnich osób fizycznych.

Od 1 czerwca 2024 r. wszelkie instytucje finansowe, banki, firmy pożyczkowe, operatorzy sieci komórkowych, mają obowiązek sprawdzenia przed zawarciem umowy z klientem, czy jego numer PESEL jest zastrzeżony. Jeśli jest, a mimo to bank podpisze umowę, nie będzie miał możliwości dochodzić swoich roszczeń wobec posiadacza numeru PESEL, ani sprzedać tej wierzytelności firmie windykacyjnej.

Jeśli obywatel zastrzeże swój PESEL i w tym czasie ktoś zaciągnie na niego zobowiązanie, instytucja finansowa nie będzie mogła domagać się od tej osoby np. spłaty długu. W momencie kiedy sami będziemy chcieli uzyskać kredyt w banku, będziemy musieli wcześniej cofnąć to zastrzeżenie.

Gdzie można zastrzec PESEL?

Zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać osobiście:

 • na stronie mObywatel.gov.pl,
 • przez aplikację mObywatel 2.0,
 • w banku,
 • na poczcie,
 • w urzędzie miasta.

Ważne! Nie podawaj żadnych danych przez telefon. Nikt z urzędu, ani innych instytucji nie będzie do Ciebie dzwonił, aby zastrzec numer PESEL lub cofnąć zastrzeżenie.

Jak zastrzec PESEL w urzędzie?

Zachęcamy mieszkańców Otwocka do zastrzeżenia numeru PESEL w Urzędzie Miasta Otwocka. Trwa to od trzech do pięciu minut:

 • Należy udać się do Wydziału Obsługi Mieszkańca i Podmiotów Gospodarczych, który mieści się w budynku B, na parterze, pokój nr 9 lub nr 14.
 • Na miejscu otrzymamy do wypełnienia wniosek, który można także pobrać na stronie www.otwock.pl.
 • Wystarczy mieć przy sobie tylko dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, mDowód lub paszport).
 • Wypełnienie wniosku jest proste, zawiera on tylko najbardziej podstawowe dane.
 • Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL w formie papierowej.

Przy cofnięciu zastrzeżenia trzeba odczekać ok. 30 minut, aby ta informacja była widoczna w systemie banku lub notariusza.

W przypadku choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, złożenie wniosku o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest także możliwe przez pełnomocnika, ale po przedłożeniu pełnomocnictwa szczególnego (upoważniającego do dokonania konkretnie czynności zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL).

W przypadku składania wniosku przez opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych, albo ma ograniczoną tę zdolność, wymagane jest okazanie do wglądu właściwej decyzji sądu.

Zalety
 • Nikt bez Twojej wiedzy nie weźmie na Ciebie pożyczki ani kredytu.
 • Nie kupi na Ciebie sprzętu na raty.
 • Nie załatwi niektórych spraw u notariusza, na przykład nie sprzeda Twojego mieszkania.
 • Nie otrzyma duplikatu Twojej karty SIM.

Pamiętaj! Zastrzeżony PESEL nie ograniczy Twojego codziennego życia. Nadal będziesz mógł pójść do lekarza, zrealizować receptę, kupić bilety lotnicze czy też zrealizować sprawę w urzędzie. Dla bezpieczeństwa warto mieć cały czas zastrzeżony PESEL i cofać zastrzeżenie tylko wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl.

Wniosek do pobrania znajdziesz TUTAJ

Facebook
Twitter
Scroll to Top