Karczew: Rusza nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ciepła

Mieszkańcy Gminy Karczew mają teraz szansę na uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na wymianę źródeł ciepła. Gmina oferuje wsparcie finansowe dla osób, które zdecydują się na zamianę przestarzałych systemów grzewczych zasilanych paliwem stałym (węgiel kamienny, paliwa stałe produkowane z węgla lub drewno) na bardziej ekologiczne alternatywy.

Dostępne opcje dofinansowania:
 1. Kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem.
 2. Kocioł centralnego ogrzewania zasilany paliwem stałym (z wyłączeniem węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z tego węgla).
 3. Pompa ciepła (gruntowa lub powietrzna).
 4. Instalacja fotowoltaiczna, zintegrowana z pompą ciepła lub z innym źródłem ciepła zasilanym energią elektryczną.
Wysokość dotacji:
 • Kocioł zasilany gazem: do 75% kosztów zakupu, maksymalnie 4800 zł.
 • Kocioł zasilany paliwem stałym: do 75% kosztów zakupu, maksymalnie 3000 zł.
 • Pompa ciepła lub instalacja fotowoltaiczna: do 75% kosztów zakupu, maksymalnie 6000 zł.
Warunki uzyskania dotacji:
 • Wnioski są przyjmowane do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
 • Złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego przyznania dotacji. Podstawą udzielenia wsparcia jest podpisanie umowy między Gminą Karczew a wnioskodawcą.
 • Dokumenty potwierdzające realizację zadania, dołączane do wniosku o rozliczenie dotacji, nie mogą mieć daty wcześniejszej niż data zawarcia umowy.
Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków są dostępne w Urzędzie Miejskim w Karczewie. Można je również uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 780 65 16 wewn. 113.

Dodatkowe dofinansowanie

Mieszkańcy mogą również skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny tego programu jest czynny:

 • Poniedziałki: 16:00 – 18:00 w Urzędzie Miejskim w Karczewie (II piętro, pokój 43).
 • Wtorki – Piątki: 16:00 – 18:00 pod numerem telefonu 570-700-557.
Facebook
Twitter
Scroll to Top