KPO. Ogromne środki na szkolenia dla nauczycieli i samorządowców.

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły pięć konkursów na dofinansowanie szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli, urzędników oraz obywateli. Programy te, współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy, oferują wsparcie o łącznej wartości ponad 390 mln zł. Nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2024 roku.

Każdy program jest dostosowany do specyficznych potrzeb różnych grup odbiorców, w tym nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli szkolnych, urzędników, osób wykluczonych cyfrowo oraz ogółu obywateli.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz szkoły wyższe. Możliwe jest również tworzenie partnerstw w celu realizacji projektów szkoleniowych. W każdym z konkursów dofinansowanie pokrywa 100% wydatków kwalifikowalnych.

Formularz wniosku o wsparcie należy wypełnić elektronicznie w systemie dostępnym na dedykowanej stronie internetowej. Wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zainstalowanie aplikacji Podpis.Gov. Wnioski można składać do 14 sierpnia do godziny 16:59.

Szczegóły dotyczące poszczególnych naborów:

 • Nauczyciele przedszkolni (Budżet: 112 871 449,23 zł)
  • Szkolenia mają na celu lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych w pracy z dziećmi, koncentrując się na praktycznych narzędziach i strategiach.
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych (Budżet: 25 517 822,39 zł)
  • Program oferuje szkolenia w zakresie skutecznego wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu oraz przekazywania wiedzy o bezpieczeństwie w sieci.
 • Urzędnicy (Budżet: 62 721 768,77 zł)
  • Szkolenia mają na celu podniesienie jakości obsługi obywateli, usprawnienie obowiązków oraz zwiększenie efektywności pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
 • Osoby wykluczone cyfrowo (Budżet: 93 775 142,18 zł)
  • Program skierowany do osób z małymi lub żadnymi umiejętnościami cyfrowymi, umożliwiający im znaczne zwiększenie kompetencji w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu.
 • Obywatele (Budżet: 95 635 234,19 zł)
  • Celem programu jest nauka korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online oraz bezpiecznego korzystania z internetu.

Informacje za: Polska Agencja Prasowa (PAP).

Facebook
Twitter
Scroll to Top