Absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego!

W dniu 27 czerwca 2024 roku odbyła się IV Sesja Rady Powiatu Otwockiego VII Kadencji, która jest uznawana za jedno z najważniejszych posiedzeń w roku. Powodem tej szczególnej wagi była ocena pracy Zarządu Powiatu oraz głosowanie nad absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2023.

Podczas sesji radni oceniali działania władz Powiatu Otwockiego, w tym szczególnie te, które miały miejsce podczas minionej kadencji. Ważnym punktem programu było również przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, które dostarczyło szczegółowego obrazu finansowego regionu. Sprawozdanie to ukazało zarówno osiągnięcia, jak i obszary wymagające dalszej uwagi i pracy.

W trakcie sesji zaprezentowano również raport o stanie powiatu za 2023 rok. Raport ten obejmował kluczowe kwestie dotyczące rozwoju regionu, infrastruktury oraz jakości życia mieszkańców. Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego zakończyło się pozytywnym wynikiem, co było kulminacyjnym momentem sesji.

Starosta Otwocki Tomasz Laskus, wraz z Wicestarostą Dariuszem Olszewskim i Członkiem Zarządu Pawłem Walo, przedstawili sprawozdanie z działalności obecnego Zarządu. W sprawozdaniu omówiono najważniejsze działania, osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Dodatkowo, przyjęto sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odegrały kluczową rolę w realizacji licznych inicjatyw społecznych.

Podczas sesji radni pożegnali również długoletniego radnego, Dariusza Grajdę, który po kilkunastu latach pracy na rzecz lokalnej społeczności zrezygnował z mandatu radnego. Powodem rezygnacji były nowe zobowiązania zawodowe, które wymagają pełnego zaangażowania. Zarząd oraz radni podziękowali Panu Dariuszowi za jego wkład i współpracę, życząc mu sukcesów w dalszej karierze zawodowej.

IV Sesja Rady Powiatu Otwockiego VII Kadencji była zatem nie tylko momentem podsumowania minionego roku, ale także okazją do wyznaczenia kierunków na przyszłość oraz podkreślenia roli współpracy między różnymi podmiotami na rzecz rozwoju powiatu.

fot: Statostwo Powiatowe w Otwocku

Facebook
Twitter
Scroll to Top