Resort proponuje podwyżki, samorząd ma obiekcje

“Na ten moment podtrzymujemy nasze rozporządzenie” – powiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska, odnosząc się do nowych regulacji dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych.

Wiceminister Katarzyna Nowakowska jasno zadeklarowała, że ministerstwo nie zamierza wprowadzać zmian w zaproponowanym rozporządzeniu dotyczącym wynagrodzeń. Strona samorządowa natomiast postuluje kompleksowe zmiany, które miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku.

Podwyżki dla pracowników samorządów o 20 proc.? Tego domagają się związkowcy

Samorząd chce rozmów

Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, sekretarz strony samorządowej, Marek Wójcik, zwrócił się do MRPiPS z prośbą o podjęcie rozmów dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych.

“Jesteśmy zaskakiwani zmianami w trakcie roku budżetowego. Wyobraźcie sobie państwo, że będziemy musieli wszystko to od pierwszego stycznia zmieniać” – mówił Wójcik. – “Chcielibyśmy, żeby administracja działała dobrze, żeby jakość pracy, administracji była dobra, a to po prostu musi kosztować. Powiedzmy sobie to uczciwie.”

Wójcik podkreślił, że obecne regulacje prowadzą do spłaszczania wynagrodzeń w samorządach, co skutkuje problemami z zatrudnieniem w jednostkach samorządu terytorialnego (JST).

Potrzeba kompleksowych zmian

Samorządowcy postulują, aby ewentualne zmiany w wynagrodzeniach nie były wprowadzane w trakcie roku budżetowego, lecz od 1 stycznia następnego roku.

“Chcielibyśmy, aby ewentualne zmiany następowały nie w trakcie roku budżetowego, tylko od pierwszego stycznia kolejnego roku. W związku z tym prosimy o deklarację, czy możemy spodziewać się jeszcze w czerwcu, najpóźniej w lipcu, pierwszych spotkań na ten temat, po to, żeby propozycja legislacyjna pojawiła się nie później niż na początku września, bo my na tej podstawie będziemy planowali budżety samorządowe na rok 2025” – mówił Wójcik.

Resort gotowy do współpracy

W odpowiedzi na te postulaty, wiceminister Nowakowska zaznaczyła, że na razie nie ma przesłanek do zmiany proponowanego projektu rozporządzenia.

“To co możemy zadeklarować, to że podtrzymujemy kształt tego rozporządzenia i jeżeli jakiekolwiek spotkania się odbędą, to będziemy przekazywać informacje” – dodała Nowakowska.

Małgorzata Dobrowolska z MRPiPS potwierdziła gotowość resortu do współpracy ze stroną samorządową, jednak podkreśliła, że rozporządzenie wymaga jeszcze konsultacji międzyresortowych i musi uwzględniać regulacje ustawowe.

Pracownicy samorządu od 1 lipca z podwyżkami

Podwyżki od lipca

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zakłada od 1 lipca br. wzrost stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania.

Zgodnie z przedstawionym dokumentem, od I do XV kategorii zaszeregowania, dotychczasowe stawki wzrosną o 700 zł, od XVI do XVIII – o 800 zł, w XIX – o 900 zł, a w XX – o 1000 zł.

Co dalej?

Debata na temat wynagrodzeń w samorządach toczy się nadal, a obie strony muszą znaleźć kompromis, który zadowoli zarówno pracowników, jak i zarządzających budżetami. Czy resort i samorząd zdołają dojść do porozumienia przed końcem roku? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać.

Facebook
Twitter
Scroll to Top