Limit zastępców Wójta do likwidacji. Ci żądają autonomii

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) zaproponowała zniesienie ustawowego ograniczenia liczby zastępców wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Obecnie prawo stanowi, że w miejscowościach powyżej 200 tysięcy mieszkańców liczba zastępców nie może przekroczyć czterech.

Wniosek Związku Miast Polskich

Z wnioskiem o dyskusję nad zmianą przepisów wystąpił Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, reprezentując stronę samorządową KWRiST. W środowym posiedzeniu Komisji argumentował, że aktualne ograniczenia są nieprecyzyjne i nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom gmin.

“Dziś ta liczba jest określona ustawowo i używa się terminu liczba mieszkańców. De facto ten termin nie jest zdefiniowany jednoznacznie. Nie można się tu opierać na liczbie mieszkańców zameldowanych w danej jednostce samorządu, a poza tym jest to zupełnie inny termin” – tłumaczył Wójcik.

Wpłynął projekt ustawy dotyczącej bezpieczeństwa. Co powinien wójt a co radni w razie niebezpieczeństwa?

Analogiczne rozwiązania jak w administracji rządowej

Wójcik zaproponował, aby w kwestii liczby zastępców wójta zastosować podobne regulacje jak w administracji rządowej, gdzie liczba wiceministrów nie jest ograniczana sztywnymi przepisami.

“Prosimy, aby podjąć rozmowy z nami na temat zmiany tego przepisu i przyznania nam pełnej autonomii w tej sprawie. Tym bardziej, że my i tak musimy się tłumaczyć przed mieszkańcami. Jeżeli zatem włodarz jest w stanie wykazać merytorycznymi argumentami przed społecznością lokalną, że potrzeba powołania określonej liczby zastępców to dlaczego mu tego zabronić” – podkreślił ekspert Związku Miast Polskich.

Obecne przepisy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, liczba zastępców wójta jest obecnie uzależniona od liczby mieszkańców danej gminy. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców może być jeden zastępca, w gminach do 100 tysięcy mieszkańców – dwóch, w gminach do 200 tysięcy mieszkańców – trzech, a w gminach powyżej 200 tysięcy mieszkańców – czterech.

Potrzeba zmiany

Samorządowcy argumentują, że sztywne przepisy ograniczają ich możliwości zarządzania i nie uwzględniają dynamicznych zmian demograficznych oraz potrzeb administracyjnych.

“Jeżeli wójt jest w stanie uzasadnić merytorycznymi argumentami konieczność powołania większej liczby zastępców, powinien mieć do tego prawo” – podsumował Wójcik.

Projekt ustawy: zmiany w układach zbiorowych dla pracowników samorządowych

Autonomia dla samorządów

Propozycja zniesienia limitu zastępców wójta jest wyrazem dążenia samorządów do większej autonomii i elastyczności w zarządzaniu lokalnymi społecznościami. Decyzje dotyczące liczby zastępców powinny, zdaniem samorządowców, leżeć w gestii władz lokalnych, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców.

fot: sk

Facebook
Twitter
Scroll to Top