Granty do 500 tys. zł na zajęcia dla przedszkolaków (pobierz wniosek)

Od 20 do 500 tysięcy złotych dofinansowania można uzyskać na organizację zajęć dla przedszkolaków w ramach nowego programu Ministerstwa Edukacji “Kto ty jesteś? – Polak mały”. Nabór wniosków ruszył 26 lipca 2024 roku o godz. 15 i potrwa do 17 lipca 2024 roku.

Kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie organizacji zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków mogą składać instytucje kultury, podmioty prowadzące działalność oświatową, organizacje harcerskie oraz instytuty badawcze.

Moduły tematyczne programu

Program “Kto ty jesteś? – Polak mały” podzielony jest na cztery moduły tematyczne:

1. Odkrywcy Świata
 • Organizacja warsztatów rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.
 • Tworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy.
 • Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM.
 • Organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych poszerzających horyzonty dzieci.
2. Kultura dla przedszkola
 • Organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym.
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne i teatralne rozwijające kreatywność.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami.
3. Bezpieczne przedszkolaki
 • Warsztaty edukacyjne na temat zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy.
 • Konkursy, wystawy i prezentacje dotyczące bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
 • Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów edukacyjnych.
4. Świat w przedszkolu
 • Działania edukacyjne dotyczące różnych krajów, kultur i zwyczajów.
 • Zajęcia poświęcone Unii Europejskiej i jej wartościom.
 • Wydarzenia poszerzające wiedzę o świecie współczesnym, takie jak konkursy, wystawy, prezentacje, imprezy sportowo-rekreacyjne oraz pikniki.

Otwocki żłobek – wzorcowa inwestycja z KPO. Delegacja z KE

Jak składać wnioski?

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra na stronie programyedukacyjne.men.gov.pl. Każdy wniosek, niezależnie od dnia złożenia, będzie poddany ocenie merytorycznej przez powołanych ekspertów.

Co Powinien zawierać wniosek?

Wniosek powinien zawierać:

 • Nazwę projektu.
 • Wskazanie modułu tematycznego.
 • Syntetyczny opis projektu oraz planowany termin realizacji.
 • Merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu.
 • Opis zakładanych rezultatów.
 • Szczegółowy kosztorys z wyszczególnieniem kosztów pośrednich i bezpośrednich oraz wnioskowaną kwotą finansowania.

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, obejmujący jeden projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Szczegóły Programu

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 25 czerwca 2024 r. o ustanowieniu programu “Kto ty jesteś? – Polak mały” na 2024 r. Załącznik do komunikatu jest dostępny pod artykułem na stronie Ministerstwa Edukacji.

Pobierz wniosek:

Facebook
Twitter
Scroll to Top