Arkadiusz Krzyżanowski: Otwockie Dylematy. III Sesja Rady Miasta i trudne absolutorium

23 czerwca 2024 roku miała miejsce III sesja Rady Miasta Otwocka, której głównym tematem było udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka, Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu, za rok 2023. Była to sesja wyjątkowa, gdyż obok głosowania nad absolutorium, radni mieli również wyrazić votum zaufania dla prezydenta.

Felieton Arkadiusza Krzyżanowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka

Votum zaufania: Klub Radnych PO

Decyzja klubu radnych Platformy Obywatelskiej była stanowcza i jednoznaczna. Oto ich oświadczenie:

“Klub radnych PO zdecydował, że nie udzieli Prezydentowi Miasta Otwocka votum zaufania. Nie akceptujemy działań związanych z podjętą jesienią 2023 roku decyzją w sprawie udostępnienia budynku willi Racówka Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej. Takie działania traktujemy jako formę upolitycznienia zasad samorządności i niepotrzebne przenoszenie polityki na płaszczyznę spraw lokalnych. Wierzymy głęboko, że niezależność od polityki jest kluczowa dla realizacji interesów mieszkańców oraz zapewnienia uczciwego i bezstronnego działania na rzecz wspólnego dobra.
Podjęta wówczas decyzja pogłębiła konflikty, które dzielą naszą społeczność.”

Absolutorium: kwestia finansowa

O ile kwestia votum zaufania wzbudziła kontrowersje, o tyle polityka finansowa miasta spotkała się z akceptacją ze strony radnych Platformy Obywatelskiej:
“Odnośnie polityki finansowej miasta opisanej w sprawozdaniu finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2023 rok, klub radnych PO udziela poparcia Prezydentowi Miasta Otwocka.”
Jednak w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium, radni PO podjęli autonomiczne decyzje. Ja oraz Andrzej Gurdziel byliśmy “za”, natomiast Anna Szostak, Barbara Dylejko-Menin oraz Krystian Kiełtyka wstrzymali się od głosu.

Polityczne napięcia

Rok 2023 przyniósł nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście wyborów sejmowych, które zaostrzyły napięcia między radnymi. Szczególnym punktem zapalnym była decyzja o udostępnieniu budynku willi Racówka Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej, co doprowadziło do ostrego konfliktu między radnymi PO i PiS. To właśnie to wydarzenie stało się głównym powodem braku votum zaufania dla Prezydenta.

Nadzieje na przyszłość

Jako przedstawiciele mieszkańców oraz członkowie Platformy Obywatelskiej, radni podkreślili, że musieli wyrazić brak zgody na udzielenie votum zaufania dla Prezydenta. Mimo wszystko, mają nadzieję na przyszłość:
“Mamy szczerą nadzieję, że przyszłe lata, w szczególności te związane ze zmianą sytuacji politycznej w Polsce, pozwolą nam wrócić na odpowiednie tory współpracy i zająć się tym, co dla nas wszystkich jest najważniejsze – rozwojem Otwocka, budowaniem zaufania do władzy oraz zadowoleniem mieszkańców.”

Razem dla Otwocka, razem dla Polski.
Arkadiusz Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Otwocka

Facebook
Twitter
Scroll to Top