Miasto dopłaci do wymiany źródeł ciepła – sprawdź warunki

24 czerwca br. ruszył dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na mniej szkodliwe dla środowiska. Wnioski mogą składać właściciele budynków i lokali położonych na terenie Otwocka, którzy mogą ubiegać się o środki w wysokości do 7 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 12 lipca br.

Cel i korzyści programu

Miasto Otwock po raz kolejny wspiera swoich mieszkańców, zachęcając ich do likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła poprzez proponowanie dofinansowania do wymiany starych pieców. Dzięki temu mieszkańcy mogą udźwignąć finansowo to przedsięwzięcie i przyczynić się do poprawy jakości powietrza w regionie.

Kto może skorzystać z dotacji?

Z dotacji mogą skorzystać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Otwocka. Udział w programie wymaga likwidacji starego źródła ciepła na paliwo stałe i zainstalowania nowego, bardziej ekologicznego pieca.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby wziąć udział w programie, należy:

  1. Od 24 czerwca br. do 12 lipca br. złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek B parter BOM, w godzinach pracy urzędu.
  2. Podpisać umowę z urzędem miasta.
  3. Do 30 września 2024 r. zrealizować inwestycję i złożyć wniosek o wypłatę dotacji wraz z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Miasta Otwocka.
Rodzaje dotacji

Dotacje są udzielane na:

  1. Przyłączenie do sieci miejskiej (50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł).
  2. Pompę ciepła (50% wydatków, lecz nie więcej niż 7000 zł).
  3. Kocioł gazowy i kotły olejowe lub przyłączenie do sieci miejskiej gazowej (40% wydatków, nie więcej niż 5000 zł).
  4. Kotły na paliwo stałe spełniające normy tzw. “ekoprojektu” (40% wydatków, nie więcej niż 4000 zł).

Druk wniosku o dotacje można pobrać ze strony: https://otwock.pl/dotacje-do-wymiany-zrodel-ciepla.

Procedura rozpatrywania wniosków

Wnioski będą rozpatrywane w miarę posiadanych przez miasto środków. Wnioski, które nie zostaną zakwalifikowane, trafią na listę rezerwową. Zgodnie z regulaminem, pierwszeństwo mają wnioskodawcy z listy rezerwowej, których wnioski nie zostały rozpatrzone w pierwszym naborze.

Dodatkowe źródła dofinansowania

Rządowy program „Czyste Powietrze”

Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Można uzyskać dotację nie tylko na wymianę źródeł ciepła, ale również na termomodernizację, wymianę okien i drzwi, audyt energetyczny, docieplenie poddasza, wentylację mechaniczną oraz mikroinstalację fotowoltaiczną. Gminny punkt informacyjno-konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” działa przy Urzędzie Miasta Otwocka, oferując pomoc w wypełnieniu wniosku. Mobilny ekodoradca dostępny jest pod numerem telefonu 512-623-199 w godzinach 16-20.

Ulga termomodernizacyjna w PIT

W rocznym zeznaniu podatkowym PIT można odliczyć poniesione wydatki na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku. Ulga dotyczy właścicieli budynków, którzy posiadają stare, nieekologiczne źródła ciepła, takie jak piece na paliwo stałe, piece kaflowe, piecokuchnie, kominki lub kozy niespełniające wymogów „ekoprojektu”.

Kontakt i dodatkowe informacje

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Otwocka: tel. 22 779 20 01 wew. 172, 171, e-mail: srodowisko@otwock.pl.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronach internetowych: www.smog.otwock.pl, www.wos.otwock.pl, www.otwock.pl.

Facebook
Twitter
Scroll to Top