Duże zmiany w organizacji Starostwa Powiatowego – bez kolejek w wydziale transportu?

Na mocy zarządzenia Starosty Otwockiego z dnia 21 czerwca 2024 roku, ustalone zostały nowe zasady organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku. Zmiany te mają na celu poprawę efektywności obsługi interesantów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy poszczególnych wydziałów oraz najważniejsze zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu.

Godziny Pracy Starostwa

Ogólne godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Otwocku funkcjonuje w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 8.00 – 17.00
 • Wtorek, Środa, Czwartek: 8.00 – 16.00
 • Piątek: 8.00 – 15.00
Godziny przyjęć interesantów

Każdy wydział ma określone godziny przyjęć interesantów, które mogą się różnić od ogólnych godzin pracy starostwa. Przykładowo, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych przyjmuje interesantów w godzinach:

 • Poniedziałek: 8.00 – 17.00
 • Wtorek, Środa, Czwartek: 8.00 – 16.00
 • Piątek: 8.00 – 15.00

Szczegółowe godziny pracy innych wydziałów i kancelarii są dostępne na stronie starostwa oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku starostwa.

Wydział Komunikacji i Transportu

Nowe zasady obsługi interesantów

W Wydziale Komunikacji i Transportu wprowadzono kilka istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie obsługi interesantów i zwiększenie efektywności pracy wydziału.

Ograniczenie liczby spraw

Każdy interesant może załatwić maksymalnie trzy sprawy dziennie, bez względu na to, czy działa we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie nadużyciom związanym z rezerwacjami dokonywanymi przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

System mieszany obsługi

Obsługa interesantów odbywa się w systemie mieszanym, co oznacza możliwość umówienia wizyty przez internet lub pobrania numerka z biletomatu na miejscu. W szczególności, rejestracja pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym umówieniu wizyty za pośrednictwem „elektronicznego kalendarza” dostępnego na stronie www.bezkolejki.eu/spotwock.

W dniu wizyty interesant musi pobrać z biletomatu numerek „U”, wpisując kod potwierdzający umówioną wizytę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rezerwacji internetowej (np. błędny numer VIN, przekroczenie maksymalnej liczby spraw), pracownik starostwa ma prawo do usunięcia rezerwacji internetowej lub odmowy obsługi bez podania przyczyny.

Pozostałe usługi Wydziału Komunikacji i Transportu
 • Rejestracja pojazdu „R” – po pobraniu numerka z biletomatu „R”
 • Odbiór dowodu stałego „D” – po pobraniu numerka z biletomatu „D”
 • Rejestracja pojazdu „I” – sprawy inne (adnotacje gaz, hak, wtórniki dowodów, wtórniki tablic, dodatkowe tablice) – po pobraniu numerka z biletomatu „I”

Kompletne dokumenty związane z zawiadomieniem o zbyciu pojazdu, rejestracją pojazdu bądź wnioski o wtórnik dowodu, wtórnik tablicy lub dodatkową tablicę można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa, za pośrednictwem e-puap lub platformy www.esp.pwpw.pl.

Pozostałe sekcje wydziału
 • Prawo jazdy, Rejestracja łodzi – Obsługa interesantów odbywa się po pobraniu numerka z biletomatu „P”
 • Transport drogowy i Transport publiczny, OSK, Instruktorzy, Parking – Obsługa interesantów odbywa się wg kolejności przyjścia
 • Powiatowy Inżynier Ruchu – Obsługa interesantów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

Kontakt z Starostwem Powiatowym

Zalecenia dotyczące kontaktu

Aby usprawnić obsługę interesantów, zaleca się kontakt za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:

 • Poczta elektroniczna: kancelaria@powiat-otwocki.pl
 • Elektroniczna Platforma Usług Publicznych ePUAP: /ta4ou944kk/SkrytkaESP
 • Poczta tradycyjna: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock
 • Bezpośrednie składanie pism w Kancelariach ogólnych Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10
Publikacja zarządzenia

Zarządzenie zostało podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego.

Od kiedy?

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku, a dotychczasowe zarządzenie Nr 32/2024 z dnia 27 maja 2024 r. traci moc. Wykonanie zarządzenia powierzono Sekretarzowi Powiatu.
Dzięki wprowadzonym zmianom, Starostwo Powiatowe w Otwocku liczy na zwiększenie efektywności pracy oraz lepszą obsługę interesantów. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami i korzystania z udostępnionych środków komunikacji.

Facebook
Twitter
Scroll to Top