Czterodniowy tydzień pracy w urzędach miast i gmin? Ankieta

Ponad 70% respondentów popiera wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w urzędach gmin i miast – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Serwis Samorządowy PAP. Ankieta, w której udział wzięło 2,7 tys. osób, pokazuje rosnące zainteresowanie skróceniem tygodnia pracy zamiast zmniejszania liczby godzin pracy dziennie.

Preferencje Respondentów

Według wyników ankiety, 70,14% ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy, podczas gdy 26,31% było przeciwnych temu rozwiązaniu. Ponad połowa uczestników (55,65%) uważa, że dodatkowy dzień wolny w tygodniu jest korzystniejszy niż skrócenie czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie. Zmiany w wymiarze czasu pracy są również ważniejsze niż wprowadzenie większej elastyczności dotyczącej pracy zdalnej dla ponad 60% ankietowanych.

Korzyści z czterodniowego tygodnia pracy

Respondenci podkreślają, że krótszy tydzień pracy może przynieść wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i urzędów. „Wprowadzenie czterodniowego czasu pracy zmniejszy poziom wypalenia zawodowego, podniesie wydajność i motywację do pracy, zmniejszy stres, zwiększy kreatywność oraz pozwoli na większe zadowolenie z powodu większej ilości czasu poświęconemu rodzinie” – wskazano w jednej z odpowiedzi.

Dłuższy wypoczynek, zwłaszcza dla osób z obsługi bezpośredniej, może zwiększyć efektywność, cierpliwość i empatię urzędników. Jak zauważył kolejny respondent: „Ludzie pracując mniej będą bardziej wypoczęci oraz będą mieli więcej czasu na swoje pasje. Sprzyja to podniesieniu poziomu endorfin, co wpływa na odpowiednie zachowanie zdrowia psychicznego”.

Urzędowy work-life balance

Ankietowani wskazywali różne propozycje poprawy work-life balance. Skrócenie czasu pracy w ciągu dnia wybrało 26,75% respondentów, większe możliwości skorzystania z pracy zdalnej – 4,11%, a większą elastyczność w zakresie ustalania godzin pracy – 12,19%.

W odpowiedziach pojawiały się również propozycje takie jak: płatne godziny nadliczbowe na wybranych stanowiskach lub za pracę w weekend, możliwość pracy jednego dnia zdalnie oraz zwiększenie wynagrodzeń. „Skoro zarobki w urzędach nie wynagradzają trudu i odpowiedzialności jaka niesie ze sobą ta praca, to chociaż czterodniowy tydzień pracy zrekompensowałby częściowo niedogodności związane z wynagrodzeniem” – wskazano w ankiecie.

Obawy przeciwników

Nie wszyscy są jednak przekonani do wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy. Przeciwnicy wskazują na potencjalne problemy, takie jak ograniczenie dostępności urzędu dla petentów oraz konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników. „Pracy w urzędach nie ubywa, dlatego też moim zdaniem skrócenie czasu pracy do czterech dni utrudniłoby wykonywanie niektórych obowiązków – dotyczy to m.in. terminowego załatwiania spraw, czy przygotowywania np. uzupełnień do wniosków o dofinansowanie” – napisała jedna z ankietowanych osób.

Kolejny respondent zauważył, że skrócenie czasu pracy spowolniłoby proces wydawania decyzji administracyjnych, co mogłoby wymagać zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego. Ankieta PAP Samorządowy, przeprowadzona od 18 do 23 czerwca, w której wzięło udział 2699 respondentów, pokazuje, że debata na temat czterodniowego tygodnia pracy w urzędach gmin i miast jest daleka od zakończenia.

157
Ankieta - czterodniowy tydzień pracy urzędów

 

Czy jesteś za wprowadzeniem czterodniowego tygodnia pracy urzędów w miastach i gminach?

 

źr. grafiki PAP serwis Samorządowy

Facebook
Twitter
Scroll to Top