Sukces mieszkańców. GDDKiA wyznaczy nową trasę obwodnicy.

W grudniu 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła szczegóły dotyczące planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Projekt ten spotkał się z dużym poruszeniem społecznym, czego dowodem jest ponad 5 tysięcy wniosków, opinii oraz pism od jednostek samorządu terytorialnego.

Przebieg rozpatrywanych wariantów drogi ekspresowej S10 i Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (źródło: GDDKiA)

Różne warianty Obwodnicy

Na początku 2021 roku, podczas spotkań z władzami mazowieckich gmin, drogowcy wskazali według nich najkorzystniejszy wariant korytarza Obwodnicy. Zgodnie z planem, droga ekspresowa S50 miałaby łączyć węzeł Wiskitki z węzłem Nacpolsk i dalej biec na południe od Płońska, Nasielska, Serocka, przechodząc między Tłuszczem a Wołominem, kończąc się na węźle z A2 w Dębem Wielkim. Od tego miejsca obwodnica ma mieć klasę autostradową (A50) i biec przez północne okolice Kołbieli, Góry Kalwarii, Grójca, omijając Chojnowski Park Krajobrazowy i kończąc się w węźle Wiskitki.

Innym z rozważanych wariantów jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50 (DK50). Jak podkreśliła GDDKiA, ten wariant umożliwiłby wykorzystanie istniejącego pasa drogowego DK50, co otwiera szersze możliwości trasowania dróg. Obecnie biura projektowe pozyskują informacje środowiskowe i opracowują prognozy ruchu. Prace nad tym wariantem mają potrwać do końca 2024 roku, a ostateczna decyzja zostanie podjęta po wydaniu decyzji środowiskowej.

Działania Gminy Wiązowna

W kwietniu 2022 roku w Urzędzie Gminy Wiązowna odbyło się spotkanie podsumowujące działania, jakie podjęto w sprawie przeciwdziałania planom budowy OAW. Wzięli w nim udział m.in. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego (WPP) Rafał Musiałek oraz prezes Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga” Łukasz Zieliński.

Rafał Musiałek, na podstawie zebranych materiałów i prowadzonej korespondencji z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił zestawienie dotychczasowych działań urzędu. Szczególny nacisk w przygotowanych przez urząd pismach i analizach położono na niespójności, wady i uchybienia przygotowanego na zlecenie GDDKiA tzw. Studium Korytarzowego. To dokument strategiczny, stanowiący podstawę do wyznaczenia korytarza na terenie gminy, w którym może przebiegać kolejna trasa szybkiego ruchu. Naczelnik WPP zauważył przy tym, że choć studium to nie jest aktem prawnym, to jednak nie uwzględniono w nim wielu istotnych aspektów środowiskowych i przestrzennych.

Wójt Janusz Budny przedstawił wyniki licznych spotkań, które w ciągu wcześniejszych kilkunastu miesięcy odbył z samorządowcami i politykami żywo zainteresowanymi kwestią ewentualnej budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Ich celem było znalezienie partnerów do stworzenia wspólnej strategii działania, zbieżnej z interesami mieszkańców Gminy Wiązowna.

Z kolei Łukasz Zieliński, będący jednocześnie prezesem Stowarzyszenia „Nie Tędy Droga”, zrelacjonował dotychczasowe działania oddolne, których motorem napędowym są sami mieszkańcy. Stowarzyszenie prowadziło zakrojoną na szeroką skalę kampanię informacyjną poprzez działania w terenie (banery, ulotki, ankiety) oraz w sieci i mediach (serwisy społecznościowe, spotkania online, wywiady w stacjach radiowych). Priorytetem działań była obrona integralności Gminy Wiązowna oraz ochrona jej przyrodniczych walorów.

Przygotowano również petycję sprzeciwiającą się prowadzeniu inwestycji przez teren Wiązowny, którą podpisało blisko 10 tysięcy osób. Przed siedzibą GDDKiA 8 października 2021 r. zorganizowano też pikietę, która nagłośniła sprawę w mediach. Oprócz tego, prowadzono liczne rozmowy z przedstawicielami ministerstw, mogących mieć wpływ na dalsze losy przedsięwzięcia.

Źródło: nietedydroga.pl

Co dalej?

Dla niektórych fragmentów OAW prace przygotowawcze jeszcze się nie rozpoczęły. GDDKiA podkreśla, że po zapewnieniu finansowania zostanie ogłoszony przetarg na studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Analizowany będzie również wariant po śladzie istniejącej DK50. GDDKiA planuje na przełomie 2024 i 2025 roku zorganizować spotkania z lokalnymi społecznościami, aby omówić planowane warianty przebiegu OAW.

Foto: “Nie Tędy Droga

Facebook
Twitter
Scroll to Top