Kiedy ruszy gminny żłobek w Karczewie?

Liczne zapytania od rodziców dzieci, którzy będą aplikować o miejsce w nowym gminnym żłobku, zobligowały urząd miasta do odpowiedzi. Przewidywany termin otwarcia placówki to 4 listopada 2024 roku. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji będą podawane na bieżąco, aby zapewnić pełną przejrzystość i możliwość przygotowania się do aplikacji.

Stan prac budowlanych i wykończeniowych

Aktualnie trwają intensywne prace wykończeniowe wewnątrz budynku żłobka. Roboty te obejmują zarówno wykończenie wnętrz, jak i instalację niezbędnych urządzeń i systemów, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort dzieciom. Równocześnie prowadzone są prace budowlane związane z infrastrukturą zewnętrzną, takie jak budowa miejsc parkingowych oraz modernizacja chodników.

Dodatkowo planowana jest przebudowa ogrodzenia całego terenu żłobka. Ważnym elementem tych prac jest także budowa ogrodzenia oddzielającego teren żłobka od sąsiadującego Przedszkola nr 2. Te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiedniej organizacji przestrzeni wokół nowej placówki.

Zgodnie z umową z generalnym wykonawcą, do połowy lipca planowane są odbiory techniczne żłobka przez odpowiednie służby nadzoru budowlanego. Dopiero po pomyślnym zakończeniu tych odbiorów gmina będzie mogła uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, co jest kluczowym krokiem w procesie formalnego uruchomienia placówki.

Przetargi na doposażenie i catering

Równolegle z pracami budowlanymi gmina przygotowuje przetarg na pełne doposażenie żłobka. Przetarg ten obejmuje zakup mebli, zabawek i innych niezbędnych elementów wyposażenia, które zapewnią dzieciom odpowiednie warunki do zabawy i nauki. Rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na połowę lipca, a wybrany dostawca będzie miał 60 dni na realizację zamówienia.

Ponadto konieczne będzie przeprowadzenie przetargu na wybór firmy cateringowej odpowiedzialnej za przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobka. Wybór odpowiedniego dostawcy usług cateringowych jest kluczowy, aby zapewnić dzieciom zdrowe i zbilansowane posiłki zgodne z wymaganiami dietetycznymi.

Projekt i budowa placu zabaw

W ostatnich tygodniach podpisana została umowa na opracowanie projektu placu zabaw, który będzie integralną częścią nowego żłobka. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na budowę placu zabaw, gmina ogłosi przetarg na jego realizację. Planowany termin zakończenia budowy placu zabaw to połowa listopada lub koniec listopada bieżącego roku. Plac zabaw będzie wyposażony w nowoczesne i bezpieczne urządzenia, które zapewnią dzieciom możliwość aktywnej i kreatywnej zabawy na świeżym powietrzu. A jak wszyscy wiemy, ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle istotny dla dziecięcego rozwoju.

Rekrutacja kadry i przygotowania organizacyjne

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nabór na stanowisko dyrektora nowopowstałej placówki. Wybrany dyrektor będzie odpowiedzialny za zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, która spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo, dyrektor będzie musiał opracować regulaminy i procedury obowiązujące w żłobku, które zapewnią sprawne i bezpieczne funkcjonowanie placówki.

Rekrutacja pracowników będzie prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami, aby zapewnić, że zatrudniona kadra posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do pracy z małymi dziećmi. W skład zespołu wchodzić będą zarówno opiekunowie dzieci, jak i personel administracyjny oraz pomocniczy.

Informacje i komunikacja z mieszkańcami

Gmina zobowiązuje się do regularnego informowania mieszkańców o postępach prac oraz o terminach rekrutacji i innych ważnych wydarzeniach związanych z otwarciem żłobka. Wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej gminy oraz poprzez inne kanały komunikacji, aby zapewnić jak najszerszy dostęp do bieżących wiadomości.

Foto: UG Karczew

Facebook
Twitter
Scroll to Top