Strefa Czystego Transportu w Warszawie od 1 lipca

Strefa Czystego Transportu zacznie obowiązywać już od 1 lipca 2024 roku – taką decyzję podjął Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Kogo ona obejmie i co oznacza dla kierowców?

Od poniedziałku, 10 czerwca, Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) montuje znaki informujące o wjeździe do Strefy Czystego Transportu (SCT). Oznakowanie, przedstawiające zielone auto na białym tle, pojawi się w kilkudziesięciu miejscach na granicy strefy. SCT obejmie 37 kilometrów kwadratowych, co stanowi około 7% powierzchni miasta, w tym całe Śródmieście i części dzielnic centralnych. Granice strefy można sprawdzić na interaktywnej mapie dostępnej na stronie Urzędu Miasta Warszawy.

UM Warszawa

Kto może wjechać?

Uchwała o SCT została przegłosowana na Radzie Warszawy 7 grudnia 2023 roku, z 37 radnymi za, 16 przeciw i 2 wstrzymującymi się. SCT zakazuje wjazdu samochodom z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdom benzynowym starszym niż 27 lat.

Na stronie urzędowej dostępny jest kalkulator, który pozwala sprawdzić, czy dany pojazd może wjechać do SCT. Kalkulator uwzględnia typ pojazdu, rok produkcji, rodzaj paliwa i normę emisji spalin.

SPRAWDŹ CZY TWÓJ POJAZD SPEŁNIA WYMOGI SCT.

Kto jest zwolniony z wymagań?

Mieszkańcy strefy, płacący podatki w Warszawie, są zwolnieni z wymagań SCT do stycznia 2028 roku. Seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy przed wprowadzeniem uchwały byli właścicielami swoich pojazdów, są zwolnieni bezterminowo. Dodatkowe wyjątki obejmują m.in. pojazdy służbowe, osoby z niepełnosprawnościami, pojazdy zabytkowe i historyczne, a także przypadki losowe, takie jak dojazd do szpitala czy na egzamin maturalny.

Jaka grozi kara?

Mandat za nieuprawniony wjazd do SCT wynosi 500 złotych i może być wystawiony przez policję oraz straż miejską. ZDM testował mobilną kamerę, która ma wspomagać strażników miejskich w identyfikacji pojazdów naruszających przepisy strefy. Kamera umożliwia preselekcję pojazdów, a funkcjonariusze mogą sprawdzać uprawnienia do wjazdu na podstawie numerów rejestracyjnych.

Na razie ZDM przekaże strażnikom miejskim jedną kamerę, ale możliwe jest zwiększenie ich liczby w przyszłości, jeśli system okaże się skuteczny.

UM Warszawa

Reakcje mieszkańców i kierowców

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w Warszawie spotkało się z mieszanymi reakcjami mieszkańców i kierowców. Podczas głosowania nad uchwałą na Radzie Warszawy pojawiły się burzliwe dyskusje oraz okrzyki przeciwników strefy, którzy licznie zebrali się na sesji. Mimo to, większość radnych poparła inicjatywę, widząc w niej krok w stronę poprawy jakości powietrza i warunków życia w mieście.

Zwolennicy SCT podkreślają korzyści dla zdrowia publicznego i środowiska, wynikające z redukcji emisji spalin. Wprowadzenie strefy ma na celu ograniczenie liczby starych, wysokoemisyjnych pojazdów w centrum miasta, co przełoży się na czystsze powietrze i mniejsze zanieczyszczenie. To z kolei może przynieść długoterminowe korzyści zdrowotne dla mieszkańców, zwłaszcza tych najwrażliwszych, jak dzieci i osoby starsze.

Przeciwnicy wskazują na możliwe trudności i niedogodności, jakie strefa może spowodować dla właścicieli starszych aut, którzy mogą nie mieć środków na zakup nowszych samochodów. Ponadto, istnieje obawa, że ograniczenia mogą wpłynąć na lokalne przedsiębiorstwa, które korzystają z pojazdów objętych zakazem wjazdu.

Więcej informacji o Strefie Czystego Transportu można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Warszawy.

Facebook
Twitter
Scroll to Top