Młode sportowe gwiazdy Otwocka: 32 zawodników nagradzanych za wybitne osiągnięcia

6 czerwca stał się wyjątkowym dniem dla 32 sportowców z klubów działających na terenie Otwocka. Właśnie tego dnia miasto przyznało stypendia za wybitne osiągnięcia w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Prezydent Jarosław Margielski oraz Rada Miasta Otwocka wspierają w ten sposób dzieci, młodzież i dorosłych, którzy dzięki swojemu talentowi, ciężkiej pracy i determinacji osiągają imponujące wyniki sportowe, jednocześnie promując Otwock na różnych arenach.

Różnorodność dyscyplin i wartość stypendiów

Stypendia przyznane zawodnikom obejmują szeroki wachlarz dyscyplin sportowych, takich jak:

 • Lekkoatletyka
 • Akrobatyka
 • Taniec
 • Karate
 • Podnoszenie ciężarów
 • Kolarstwo
 • Szachy

Łączna kwota dotacji wyniosła 46 500 zł, a środki na ten cel pochodziły z budżetu Miasta Otwocka. Przed oficjalnym podpisaniem umów stypendialnych, prezydent Margielski wyraził wdzięczność zawodnikom, ich rodzinom i trenerom za wkład w promocję miasta zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

Lista wyróżnionych sportowców

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • Karate: Jakub Pietrzak, Aleksandra Świętochowska, Szymon Mazurek, Kryspin Wichowski, Tymon Wichowski, Maja Brodowska, Gabriel Scalese, Monica Scalese, Bogumiła Żebrowska, Maria Zawistowska, Maja Trybuła, Gabriela Kownacka, Wojciech Jerzak, Artur Kovtun, Szymon Olpiński, Michał Szczepański, Lena Plata;
 • Szachy: Dawid Mazan, Adam Bajno, Gustaw Siennicki, Aleksander Choroszej;
 • Podnoszenie ciężarów: Daria Hura;
 • Lekkoatletyka: Antoni Feliński, Aleksander Wiącek, Filip Mouketou-Tarazewicz, Zuzanna Bąk, Michalina Misiak, Szymon Basaj;
 • Taniec: Nina Bajer;
 • Akrobatyka: Natalia Tomaszewska;
 • Kolarstwo: Piotr Małek.

Wsparcie i motywacja

Przyznawanie takich stypendiów ma na celu nie tylko docenienie dotychczasowych osiągnięć, ale również motywowanie do dalszego rozwijania pasji sportowych. Ruch fizyczny odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu młodych ludzi, nie tylko wpływając na ich zdrowie fizyczne, ale również kształtując charakter, ucząc dyscypliny i wytrwałości.

Procedura Przyznawania Stypendiów

Dotacje sportowe przyznawane są przez Miasto Otwock dwa razy w roku. Wnioski o przyznanie stypendium za drugie półrocze bieżącego roku można składać do 31 sierpnia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Promocji i Spraw Społecznych UM (budynek B, wewnętrzny numer: 110, 170, e-mail: kultura@otwock.pl).

Stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Otwock to nie tylko forma wsparcia finansowego, ale również wyraz uznania dla młodych sportowców za ich ciężką pracę i osiągnięcia. To także sygnał, że ich wysiłki są dostrzegane i cenione, co z pewnością będzie dla nich dodatkową motywacją do dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych sukcesów, jednocześnie promując Otwock na sportowej mapie Polski i świata.

Foto: UM Otwock

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top