Celestynów z wizytą w Japonii

Delegacja z Gminy Celestynów, na czele z Wójtem Witoldem Kwiatkowskim, wzięła udział w uroczystej Ceremonii upamiętnienia 100. rocznicy przybycia Dzieci Syberyjskich do Japonii. Wydarzenie odbyło się 31 maja 2024 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Fukudenkai w Tokio, na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej Fukudenkai we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Japonii, Ambasadą Polski w Japonii oraz Japońskim Czerwonym Krzyżem.

Wydarzenie i goście

Ceremonia była połączona z uroczystym wmurowaniem płaskorzeźby przedstawiającej fotografię Dzieci Syberyjskich. Wśród znakomitych gości obecni byli:

  • Jej Cesarska Wysokość Księżna Takamado
  • Akie Abe, żona ś.p. Premiera Japonii Shinzo Abe
  • Paweł Milewski, Ambasador Rzeczypospolitej w Japonii
  • Beata Daszyńska-Muzyczka, Ambasador – specjalny przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Inicjatywy Trójmorza
  • Jadwiga Rodowicz-Czechowska, Ambasador Rzeczypospolitej w Japonii w latach 2008-2012
  • Takaaki Ohta, Prezes Ośrodka Pomocy Społecznej Fukudenkai
  • Atsushi Seike, Prezes Japońskiego Czerwonego Krzyża
  • Koji Yonezawa, Burmistrz Tsurugi
  • Nishikawa Akinori, Dyrektor Port of Humanity Tsuruga Museum
  • prof. Wiesław Theiss, badacz historii Polskich Dzieci Syberyjskich

Promowanie Gminy Celestynów i Szkoły Podstawowej w Starej Wsi

Podczas pobytu, delegacja z Gminy Celestynów odbyła szereg spotkań z wyżej wymienionymi osobistościami, promując zarówno Gminę Celestynów, jak i Szkołę Podstawową im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi. Szkoła ta odgrywa kluczową rolę w pielęgnowaniu pamięci o uratowanych 765 polskich dzieciach w latach 1920-1922, które przeżyły dramatyczne czasy I wojny światowej i rewolucji rosyjskiej.

Spotkanie z delegacją miasta Sakaki

Delegacja spotkała się również z delegacją Miasta Sakaki, na czele z Burmistrzem Hiroshi Yamamura. Burmistrz Yamamura zapowiedział, że w październiku odwiedzi Gminę Celestynów, aby podpisać list intencyjny dotyczący dwustronnej współpracy pomiędzy Gminą Celestynów a Miastem Sakaki. To wydarzenie otworzy nowe możliwości współpracy i wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi społecznościami.

Spotkania z Potomkami Polskich Dzieci Syberyjskich

Delegacja Gminy Celestynów miała również zaszczyt spotkać się z potomkami Polskich Dzieci Syberyjskich, którzy przybyli na uroczystość z różnych zakątków świata. Te spotkania były nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale również do nawiązania głębszych relacji i wspólnego świętowania tego ważnego jubileuszu.

Relacja medialna

Cały pobyt delegacji z Gminy Celestynów był na bieżąco relacjonowany w japońskich mediach i nagrywany przez japońską telewizję. To medialne zainteresowanie podkreśla znaczenie, jakie wydarzenie to miało zarówno dla społeczności lokalnych w Polsce i Japonii, jak i dla międzynarodowej opinii publicznej.

Znaczenie wydarzenia

Ceremonia upamiętnienia 100. rocznicy przybycia Dzieci Syberyjskich do Japonii jest nie tylko symbolicznym aktem oddania hołdu dzieciom, które przeżyły ciężkie czasy wojny i rewolucji, ale także przypomnieniem o współpracy i solidarności między narodami. Wspólne działania i inicjatywy takie jak ta, wzmacniają więzi między Polską a Japonią oraz promują wartości humanitarne i edukacyjne.

Foto: UG Celestynów

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top