Duchnów Wschodni z nowym planem miejscowym – gmina czeka na wnioski

Urząd Gminy Wiązowna ogłasza przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Duchnów Wschodni”. Obecnie teren ten nie posiada obowiązujących planów miejscowych.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą składać wnioski do projektu planu do 28 czerwca 2024 roku.

Z uchwałą intencyjną oraz jej zmianą można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiązowna pod poniższymi linkami:

Obszar, który zostanie objęty projektem planu miejscowego, został przedstawiony na poniższej mapie:

Dokładny zasięg terenu objętego procedurą sporządzania planu można również zobaczyć na gminnym portalu mapowym.

Niezbędna dokumentacja jest dostępna w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna, w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek: 10:00 – 18:00
  • wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

Wnioski do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2024 roku, w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna, tj. na formularzu wniosku:

  • w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna,
  • e-mail na adres: urzad@wiazowna.pl,
  • e-PUAP na adres: UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP lub /GminaWiazowna/SkrytkaESP.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz zainteresowane strony do aktywnego udziału w procesie planowania przestrzennego i składania swoich wniosków.

Foto: UG Wiązowna/Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top