Wiązowna: Część sołectw wybrało swoich przedstawicieli

Mieszkańcy trzech sołectw z gminy Wiązowna – Duchnów, Poręby i Glinianka I – dokonali wyboru swoich przedstawicieli. W każdej z tych miejscowości odbyły się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy ponownie powierzyli stanowiska sołtysów dotychczasowym liderom.

Duchnów

W piątek, 24 maja, w Duchnowskim Domu Kultury odbyło się zebranie wiejskie, które otworzyła Sekretarz Gminy Wiązowna, Anna Rosłaniec. W głosowaniu tajnym mieszkańcy ponownie wybrali Hannę Kowalczyk na sołtysa. Nowo wybrana Rada Sołecka składa się z siedmiu członków: Kingi Podgórnej, Agnieszki Łuniewskiej, Agnieszki Hernik, Michała Zemło, Dominiki Pogorzelskiej, Elżbiety Gniadek i Agnieszki Sass-Szczepkowskiej. W zebraniu wzięło udział 56 z 666 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Foto: P. Zawadka

Glinianka I

W poniedziałek, 27 maja, w Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się zebranie wiejskie dla mieszkańców Glinianki I, które otworzył Wójt Gminy Wiązowna, Janusz Budny. W głosowaniu udział wzięło 57 z 659 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Paweł Zawadka został ponownie wybrany na sołtysa. Siedmioosobowa Rada Sołecka składa się z: Anny Blusiewicz, Ireny Nowak, Przemysława Nowaka, Zbigniewa Nowaka, Adriany Pakuły, Moniki Sadoch i Urszuli Szulik.

Foto: E. Różańska

Poręby

Tego samego dnia, 27 maja, odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Poręby, w którym uczestniczyła Sekretarz Gminy Anna Rosłaniec. Spośród 65 uprawnionych do głosowania mieszkańców, w spotkaniu wzięło udział 17 osób. Mieszkańcy w tajnym głosowaniu ponownie wybrali Bożenę Brewczyńską na sołtysa. Trzyosobowa Rada Sołecka składa się z: Renaty Ząberg-Kowalczyk, Moniki Zelek i Jerzego Dróżdża.

Foto: A. Rosłaniec

Ponowne wybory sołtysów świadczą o zaufaniu mieszkańców do dotychczasowych liderów oraz ich zaangażowaniu w rozwój lokalnych społeczności. Gratulujemy wybranym przedstawicielom i życzymy owocnej pracy na rzecz swoich sołectw.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top