Kołbiel: modernizacja dróg

W dniu 9 maja 2024 roku Gmina Kołbiel podpisała umowę na modernizację dróg na swoim terenie. Projekt obejmuje przebudowę dróg w kilku miejscowościach, a jego całkowity koszt wynosi 3 094 998,10 zł. Część kosztów, w wysokości 1 900 000,00 zł, pokrywana jest z dofinansowania Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac

Modernizacją zostały objęte następujące odcinki dróg:

  1. Głupianka-Podgórzno: odcinek drogi od km 0+450 do km 1+283
  2. Bocian: odcinek drogi od km 0+000 do km 0+350
  3. Rudzienko, ul. Piaskowa: odcinek drogi od km 0+007,5 do km 0+274,0
  4. Rudno:
    • ul. Sportowa: odcinek drogi od km 0+000 do km 0+415
    • ul. Nowa: odcinek drogi od km 0+015 do km 0+399
    • ul. Kwiatowa: odcinek drogi od km 0+000 do km 0+115

Realizacja projektu

Wykonawcą inwestycji jest firma Tomiraf Sp. z o.o. Prace modernizacyjne mają zostać ukończone do 31 października 2024 roku. Modernizacja dróg ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników dróg.

Dodatkowe inwestycje

W tym samym dniu, 9 maja 2024 roku, podpisano również umowę na wykonanie remontu ul. Słonecznej w miejscowości Kąty. Remont obejmie drogę gminną nr 270401W na odcinku od km 0+000 do km 1+079. Koszt realizacji tej inwestycji wynosi 478 101,50 zł, z czego 293 472,00 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Kołbiel kontynuuje rozwój infrastruktury drogowej dzięki znacznemu wsparciu z funduszy rządowych. Modernizacja dróg w poszczególnych miejscowościach ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz usprawnienie ruchu drogowego. Firma Tomiraf Sp. z o.o. jako wykonawca tych projektów jest odpowiedzialna za terminowe i profesjonalne przeprowadzenie prac budowlanych. Dzięki tym inwestycjom, Gmina Kołbiel zyska nowoczesne i bezpieczne drogi, co wpłynie na rozwój regionu.

Grafiki: UG Kołbiel

Foto: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top