NCBJ i Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej będą współpracować w dziedzinie edukacji i szkoleń

Dnia 20 maja w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w otwockim Świerku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w zakresie współpracy w dziedzinie edukacji i szkoleń w sektorze jądrowym. W uroczystości uczestniczył Jego Ekscelencja Ambasador Francji w Polsce Etienne de Poncins.

Podczas uroczystości prof. Krzysztof Kurek, Dyrektor NCBJ przedstawił działalność obecną i plany instytutu. Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) reprezentowała dyrektor Karen Daifuku, która określiła priorytety współpracy ze strony swojej jednostki. Następnie obie strony podpisały porozumienie mające na celu zacieśnienie współpracy między Polską a Francją w zakresie kształcenia kadr i badań naukowych w dziedzinie fizyki nuklearnej.

Zawarta umowa ułatwi dostęp dla stażystów NCBJ do programów edukacyjnych i szkoleniowych we Francji, a także umożliwi personelowi i stażystom NCBJ korzystanie z zasobów partnerów I2EN we Francji, takich jak reaktory szkoleniowe i symulatory. Ważnym elementem nawiązanej współpracy będzie organizacja wymiany naukowców i ekspertów w celach szkoleniowych, a także programów „Train-the-Trainers” we Francji i w Polsce oraz innych sesji szkoleniowych, warsztatów i seminariów. W planach jest też organizacja wspólnych konferencji, sympozjów i kongresów naukowych dotyczących tematyki jądrowej w Polsce i Francji.

Porozumienie otwiera nowe możliwości dla międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji nuklearnej i jest krokiem w kierunku globalnego bezpieczeństwa jądrowego. Wymiana doświadczeń między najlepszymi ekspertami NCBJ i I2EN pozwoli na dalsze wzajemne podniesienie ich kwalifikacji.

Memorandum of Understanding będzie obowiązywać przez pięć lat od daty podpisania, z możliwością przedłużenia oraz wprowadzenia dodatkowych umów szczegółowych regulujących warunki dalszej współpracy.

Źródło: NCBJ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top