Zmiany klimatu i urbanizacja łącznie wpływają na bioróżnorodność

Zielone miasta lepiej dostosowane do zmieniającego się środowiska powinny uwzględniać wykorzystanie cienia drzew, umożliwiać zwierzętom przemieszczanie się i zapewnić dostęp do czystej wody. Wówczas zadomowią się tam niespotykane dotąd gatunki, a te, których miejsce jest poza miastem, będą mogły się z niego wydostać, gdy zbłądzą przemieszczając się w chłodniejsze tereny.

Przestrzenie zurbanizowane będzie można projektować z zastosowaniem wniosków z badań prowadzonych z udziałem prof. Marty Szulkin z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Zostały one opublikowane na łamach Nature Climate Change.

Jak poinformował UW, dotychczas biologiczne skutki zmian klimatu oraz rozwoju miast badano jako osobne zagadnienia. Zespół naukowców z udziałem prof. Szulkin zbadał ich wspólne oddziaływanie na procesy ekologiczne i ewolucję gatunków żyjących na obszarach miejskich.

Jednym z przykładów interakcji zmian klimatu i urbanizacji jest ich wpływ na temperaturę panującą w miastach.

Naukowcy ustalili, że wzrost temperatury wynikający ze zmiany klimatu może przyczynić się do szybszego wzrostu drzew w chłodniejszym klimacie oraz wolniejszego w cieplejszym. Miasta z większą ilością drzew mogą lepiej wykorzystywać oferowany przez nie cień, wpływając na warunki życia mieszkańców oraz rozwój wielu gatunków zwierząt i roślin.

Proces omawiany przez naukowców widoczny jest także w odniesieniu do m.in. przepływu rzek czy problemów z dostępem do wody i jej zanieczyszczeniami.

Inną kwestią podniesioną przez badaczy jest problem izolacji niektórych gatunków zwierząt. Fragmentacja ich środowiska naturalnego utrudnia przemieszczanie się na chłodniejsze tereny. I tak na przykład pumy w Kalifornii mogłyby łatwiej podążać za zmianami klimatycznymi i przemieszczać się na północ, gdyby nie rozwój aglomeracji miejskich, który utrudnia takie wędrówki.

Naukowcy przedstawili możliwe zmiany w ewolucji gatunków na obszarach uwarunkowanych zmianami klimatu i urbanizacją. Planują stałą obserwację miejskich ekosystemów i zbadanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności w kontekście zmian klimatu. Badania te mogą pomóc w projektowaniu zielonych miast, odpornych na zmiany klimatyczne oraz przyjaznych dla wszystkich zamieszkujących je gatunków.

Zdaniem zespołu, zmiana klimatu i urbanizacja to dwa z najważniejszych globalnych czynników wpływających na różnorodność biologiczną i zmiany ekosystemów. Należy uwzględniać zarówno problemy biologiczne, jak i społeczne, łagodząc ich biologiczne skutki.

Foto: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top