Armia szuka pracowników (sprawdź kogo?)

Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło nowe rozporządzenie, które określa kwalifikacje zawodowe przydatne w Siłach Zbrojnych RP. Akt prawny, który wszedł w życie 21 maja 2024 roku, z dnia 19 kwietnia 2024 roku, znacząco rozszerza listę zawodów uznanych za cenne dla potrzeb wojska.

Rozszerzona lista kwalifikacji zawodowych

Rozporządzenie przewiduje szereg kwalifikacji zawodowych, które są teraz szczególnie cenione w strukturach wojskowych. Wśród nich znajdują się:

  • Kierowcy samochodów ciężarowych, w tym ci z zaświadczeniem ADR do przewozu towarów niebezpiecznych,
  • Kierowcy autobusów oraz motorniczowie tramwajów,
  • Operatorzy urządzeń energetycznych i sprzętu do robót ziemnych,
  • Maszyniści i operatorzy maszyn dźwigowo-transportowych,
  • Nurkowie i skoczkowie spadochronowi,
  • Ratownicy medyczni oraz inne specjalistyczne role medyczne,
  • Technicy i inżynierowie teleinformatyki, w tym operatorzy sieci komputerowych,
  • Technicy nawigacji morskiej i nawigatorzy lotniczy,
  • Pozostali piloci statków powietrznych, w tym piloci dronów,
  • Tłumacze, w tym tłumacze języka migowego.
Darmowe szkolenia wojskowe: obsługa broni, zasady przetrwania, walka w bliskim kontakcie, pomoc medyczna

Finansowanie szkoleń i kwalifikacji

Rozporządzenie określa również szczegóły dotyczące finansowania zdobywania tych kwalifikacji. Zawarte w dokumencie są wzory umów zawieranych z podmiotami szkolącymi oraz tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla osób uczestniczących w szkoleniach. Fundusze te mają być przeznaczone dla osób odbywających obowiązkową zasadniczą służbę wojskową.

Zwrot kosztów szkolenia

Zgodnie z rozporządzeniem, ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach ma być naliczany przez szefa wojskowego centrum rekrutacji. Naliczenie to następuje na wniosek żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową i opiera się na przedstawionych przez niego rachunkach. Żołnierze mogą otrzymać zwrot w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem wymaganych kwalifikacji.

Wojsko szykuje duże zmiany dla rezerwistów

To rozporządzenie znacząco poszerza możliwości rozwoju zawodowego dla osób związanych lub planujących związać swoją przyszłość z Siłami Zbrojnymi RP. Wprowadza ono także system wsparcia finansowego, który ma na celu ułatwienie zdobycia wymaganych kwalifikacji, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby modernizacji i profesjonalizacji polskiego wojska.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top