Nawet 30 tys. zł dopłaty na przydomową mini-elektrownię

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział uruchomienie nowego programu wsparcia dla indywidualnych inwestorów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii. Program “Moja elektrownia wiatrowa”, który ma ruszyć w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku, oferować będzie dofinansowanie do zakupu i instalacji przydomowych wiatraków.

Szczegóły Programu Dofinansowania

W ramach programu, który będzie realizowany aż do 2029 roku przy budżecie wynoszącym 400 mln zł, osoby fizyczne będą mogły otrzymać do 30 tys. zł na zakup i montaż przydomowej elektrowni wiatrowej. NFOŚiGW przewiduje, że umowy z beneficjentami będą podpisywane do końca 2028 roku. Choć konkretne kwoty dostępne w pierwszym naborze wniosków nie zostały jeszcze ogłoszone, Fundusz szczegółowo określił warunki udzielania wsparcia.

Czytaj także:

Kompendium dotacji: aktualne programy wsparcia dla MŚP, Organizacji pozarządowych i społecznych

Warunki Udziału i Wysokość Dotacji

Wsparcie będzie skierowane do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych, którzy generują energię elektryczną na własne potrzeby. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie zakupu i instalacji mikroinstalacji wiatrowej o mocy od 1 kW do 20 kW. Dotacja może pokryć do 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji, nie przekraczając jednak 5 tys. zł za każdy 1 kW mocy zainstalowanej. Dodatkowo, możliwy jest zakup i montaż magazynu energii elektrycznej, chociaż nie jest to wymóg konieczny. Dofinansowanie na magazyn energii elektrycznej może wynieść do 17 tys. zł, przy czym limit na 1 kWh pojemności to 6 tys. zł.

Perspektywy i Oczekiwania

Inicjatywa NFOŚiGW stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania zwiększające samowystarczalność energetyczną w gospodarstwach domowych oraz na potrzebę redukcji emisji CO2. Program “Moja elektrownia wiatrowa” ma na celu nie tylko wspieranie ekologicznych inwestycji, ale także stymulowanie zielonej gospodarki i technologii w Polsce.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top