II Sesja Rady Powiatu Otwockiego: Nowe Komisje i ich Członkowie

Wczoraj, 16 maja 2024 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury (PMDK) w Otwocku odbyła się II Sesja Rady Powiatu Otwockiego. Radni VII kadencji spotkali się, aby wybrać członków oraz przewodniczących komisji, które będą kształtować przyszłość naszego powiatu w latach 2024-2029. Powołanie tych komisji jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania powiatu, ponieważ to właśnie w ich ramach będą omawiane i rozstrzygane najważniejsze kwestie dotyczące naszej społeczności. Poniżej przedstawiamy składy komisji.

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za kontrolę i ocenę działań zarządu powiatu oraz jednostek organizacyjnych. W jej skład weszli:

 • Magdalena Koczorowska-Szlassa
 • Jarosław Lech
 • Mateusz Marczak – Przewodniczący Komisji
 • Zbigniew Szczepaniak
 • Mateusz Traczyk

Komisja skarg, wniosków i petycji

Komisja ta zajmuje się rozpatrywaniem wszelkich skarg składanych przez mieszkańców powiatu na działalność organów administracji powiatowej i jej jednostek. Jej członkami zostali:

 • Dariusz Kołodziejczyk
 • Piotr Mateusz Kudlicki
 • Rafał Majewski
 • Krzysztof Olszewski – Przewodniczący Komisji
 • Andrzej Wojtyra

Komisja budżetowa

Komisja Budżetowa jest odpowiedzialna za finanse powiatu, inwestycje oraz uchwały budżetowe. W skład komisji weszli:

 • Aneta Bartnicka
 • Kinga Błaszczyk
 • Dariusz Grajda
 • Magdalena Koczorowska-Szlassa
 • Dariusz Kołodziejczyk
 • Robert Kosiński
 • Piotr Mateusz Kudlicki
 • Tomasz Laskus
 • Michał Margielski
 • Krzysztof Olszewski
 • Mateusz Rojek
 • Paweł Walo
 • Bogumiła Więckowska
 • Tomasz Wyglądała – Przewodniczący Komisji

Komisja gospodarki, zasobu i środowiska

Komisja ta zajmuje się transportem, drogami publicznymi, geodezją, architekturą, gospodarką nieruchomościami oraz ochroną środowiska. Jej członkami zostali:

 • Aneta Bartnicka
 • Jacek Czarnowski
 • Dariusz Grajda
 • Robert Kosiński
 • Piotr Mateusz Kudlicki
 • Jarosław Lech
 • Rafał Majewski
 • Mateusz Marczak
 • Michał Margielski
 • Mateusz Rojek
 • Mateusz Traczyk – Przewodniczący Komisji
 • Paweł Walo
 • Bogumiła Więckowska
 • Andrzej Wojtyra
 • Tomasz Wyglądała

Komisja edukacji, kultury i sportu

Komisja ta dba o oświatę, kulturę, sport, turystykę oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. W jej skład weszli:

 • Jacek Czarnowski
 • Magdalena Koczorowska-Szlassa
 • Grażyna Kilbach
 • Robert Kosiński
 • Tomasz Laskus
 • Mateusz Marczak
 • Agnieszka Niewińska
 • Mateusz Rojek – Przewodniczący Komisji
 • Zbigniew Szczepaniak
 • Mateusz Traczyk

Komisja zdrowia, rodziny i bezpieczeństwa

Komisja ta odpowiada za zdrowie, opiekę społeczną, bezpieczeństwo oraz wsparcie osób niepełnosprawnych. W jej skład weszli:

 • Kinga Błaszczyk
 • Jacek Czarnowski
 • Grażyna Kilbach
 • Dariusz Kołodziejczyk
 • Tomasz Laskus
 • Jarosław Lech – Przewodniczący Komisji
 • Rafał Majewski
 • Michał Margielski
 • Agnieszka Niewińska
 • Krzysztof Olszewski

Komisja statutowa

Jest to jedyna komisja doraźna, działająca do 31 grudnia 2024 roku. W jej skład weszli:

 • Grażyna Kilbach
 • Mateusz Rojek – Przewodniczący Komisji
 • Bogumiła Więckowska
 • Jacek Czarnowski
 • Michał Margielski
 • Krzysztof Olszewski
 • Tomasz Wyglądała
 • Dariusz Kołodziejczyk

Foto: Powiat Otwocki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top