Celestynów: nowe inwestycje

W minionych dniach, w Celestynowie zostały podpisane umowy na ważne inwestycje. Jedna związana jest z remontem świetlicy wiejskiej w Ponurzycy, druga z termomodernizacją szkoły podstawowej w Celestynowie.

Podpisanie umów na remont świetlicy wiejskiej w Ponurzycy

16 maja br. podpisano umowy na przeprowadzenie prac remontowych w budynku świetlicy wiejskiej w Ponurzycy. Prace będą realizowane przez firmę La Belle Maison Michał Kunatkowski, a nadzór nad projektem sprawuje Pan Jarosław Olszewski. Inwestycja, której łączny koszt wynosi 188 856,74 zł, została w dużej mierze dofinansowana przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”, które przekazało na ten cel 150 000,00 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2024 r.

Zakres prac remontowych

Inwestycja została podzielona na dwie części. W ramach pierwszej części, obejmującej remont pomieszczeń na parterze budynku, zaplanowane prace to:

  • Malowanie ścian i sufitów
  • Rozbiórka pieców kaflowych
  • Wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych do łazienek
  • Montaż promienników i grzejników konwektorowych
  • Modernizacja systemu wentylacji

Druga część projektu obejmuje wymianę starych, nieszczelnych okien na parterze i piętrze budynku, co znacznie poprawi izolację termiczną i komfort użytkowania świetlicy.

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Celestynowie

15 maja Wójt Gminy Celestynów, Pan Witold Kwiatkowski, podpisał umowę na kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie przy ul. Wrzosowej. Realizacją projektu zajmie się firma DEFERO Sp. z o.o., a prace mają zostać ukończone do 6 listopada 2024 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 771 538,46 zł, z czego 5 194 384,61 zł pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8.

Zakres prac modernizacyjnych

Projekt termomodernizacji obejmuje:

  • Docieplenie ścian i wykonanie nowej elewacji
  • Wymianę okien
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej
  • Instalację pompy ciepła
  • Modernizację instalacji grzewczej, elektrycznej oraz wentylacyjnej

Przeprowadzenie tych prac poprawi efektywność energetyczną budynku, co przyniesie znaczne oszczędności w kosztach utrzymania szkoły oraz podniesie standardy bezpieczeństwa i estetyki placówki.

Podpisanie umów na remont świetlicy wiejskiej w Ponurzycy oraz termomodernizację Szkoły Podstawowej w Celestynowie to ważne kroki w kierunku poprawy infrastruktury publicznej w gminie Celestynów. Oba projekty są realizowane dzięki znacznemu wsparciu finansowemu, które pozwoli na wprowadzenie istotnych udoskonaleń, przynosząc korzyści zarówno mieszkańcom, jak i użytkownikom tych obiektów.

Foto: UG Celestynów

Facebook
Twitter
Scroll to Top