Wiązowna: zgłoś kandydata do Rady Seniorów

Rozpoczął się nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna na kadencję 2024 – 2029. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie od 16 maja do 14 czerwca bieżącego roku.

Rada Seniorów Gminy Wiązowna, działając jako platforma integracji środowiska osób starszych oraz wspierając udział seniorów w życiu społeczności lokalnej, składać się będzie z 15 członków pełniących swoje funkcje społecznie.

Kandydaci do Rady Seniorów Gminy Wiązowna mogą być:

  • Przedstawiciele organizacji pozarządowych, które zrzeszają osoby starsze lub działają na rzecz tego środowiska, zgłoszeni spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy Wiązowna.
  • Przedstawiciele osób starszych niezrzeszonych, posiadający wsparcie co najmniej 15 mieszkańców gminy Wiązowna, którzy ukończyli 60 lat.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Wiązowna należy dokonać za pomocą odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do Komisji Wyborczej ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna w jednym z poniższych sposobów:

  • Osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.
  • Za pośrednictwem platformy ePUAP: /UrzadGminyWiazowna/SkrytkaESP.

Zgłoszenia podlegać będą weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję Wyborczą ds. wyboru Rady Seniorów Gminy Wiązowna, powołaną przez Wójta Gminy Wiązowna.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązowna, na stronie bip.wiazowna.pl, w zakładce “WYBORY, REFERENDA – 2024 – Wybory do Rady Seniorów Gminy Wiązowna”.
  • W Biurze Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna.

Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od 16 maja do 14 czerwca 2024 roku.

W przypadku przekroczenia liczby 15 zgłoszeń, zostanie zwołane zebranie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów Gminy Wiązowna, na którym kandydaci dokonają wyboru członków Rady spośród siebie.

Foto: UG Wiązowna

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top