Rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli w Otwocku

Od 20 do 24 maja bieżącego roku, rodzice i prawni opiekunowie mają unikalną okazję zgłoszenia swoich pociech do miejskich przedszkoli w Otwocku. Ta rekrutacja uzupełniająca to ostatnia możliwość dla dzieci, które nie dostały się do preferowanej placówki w pierwszym naborze lub dla tych, którzy chcą zmienić swoje wybory.

W całym procesie uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 bierze udział pięć publicznych przedszkoli oraz dwa oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wszystkie te placówki razem dysponują łącznie 81 wolnymi miejscami, czekającymi na nowe maluchy.

Największą liczbę wolnych miejsc, aż 22, można znaleźć w przedszkolu nr 10 „Leśne Skrzaty”, co czyni je najbardziej atrakcyjną opcją dla rodziców. Jednakże, nie wszystkie placówki mają tak dużą dostępność. Oddział przedszkolny w SP nr 12 oraz przedszkole nr 16 „Grymuś” mają zaledwie 3 i 6 wolnych miejsc odpowiednio, więc decyzja w tych przypadkach musi być podjęta szybko.

Oto lista dostępnych miejsc w pozostałych placówkach:

  • Przedszkole nr 20 – 19 miejsc
  • Przedszkole nr 6 – 12 miejsc
  • Przedszkole nr 18 – 11 miejsc
  • Oddział przedszkolny w SP nr 2 – 8 miejsc

Proces rekrutacyjny jest oparty na wniosku złożonym przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez specjalnie przygotowaną stronę internetową lub w formie papierowej w wybranej placówce.

Rodzice mają możliwość wyboru kilku przedszkoli według swoich preferencji, przy czym nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia wniosków. Terminy, dokumenty oraz kryteria są takie same we wszystkich placówkach.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej prezentuje się następująco:

  • Od 20 maja od godziny 9:00 do 24 maja do godziny 15:00 – złożenie wniosków przez rodziców lub prawnych opiekunów
  • Od 27 do 29 maja do godziny 8:00 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 4 czerwca o godzinie 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • Do 7 czerwca – złożenie przez rodziców pisemnych oświadczeń o wyborze konkretnej placówki
  • 10 czerwca – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  • Od 11 czerwca – rodzice mogą odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej

Foto: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top