Powiat: modernizacja drogi powiatowej w Kołbieli

15 maja odbyło się podpisanie umowy na kompleksową modernizację drogi powiatowej nr 2738W przez Starostę Otwockiego, Tomasza Laskusa, oraz Członka Zarządu Powiatu Otwockiego, Pawła Walo. W ramach tej inwestycji poddana zostanie rewitalizacji ulica Siennicka, stanowiąca ważne ogniwo komunikacyjne pomiędzy miejscowościami Władzin i Podgórzno, zlokalizowanymi w gminie Kołbiel.

Przewidziane prace remontowe obejmują szeroki zakres działań mających na celu poprawę stanu drogi. Planuje się m.in. gruntowną modernizację nawierzchni jezdni, wykonanie pobocza z kruszywa, odpowiednie wyprofilowanie skarp oraz ostateczne oznakowanie poziome dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom.

Warto podkreślić strategiczne znaczenie omawianej drogi, która stanowi istotne połączenie między Powiatem Otwockim a Powiatem Mińskim, odgrywając kluczową rolę w transporcie lokalnym i regionalnym. Szacunkowa wartość całego projektu wynosi 2 731 157,25 zł, a jego realizacja stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Za przeprowadzenie prac modernizacyjnych odpowiedzialność poniesie konsorcjum firm PHU TOWEMO Monika Szczygieł oraz TOWEMO Sp. z o.o., których przedstawiciel zatwierdził kontrakt podczas uroczystego podpisu. W ramach umowy, zespół wykonawczy zobowiązał się do realizacji modernizacji zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi i terminowymi.

Foto: Powiat Otwocki

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top