Emów stanie się sołectwem

Przez ostatnie dwa tygodnie mieszkańcy Osiedla Emów mieli możliwość wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany statutu osiedla oraz jego przekształcenia w sołectwo. Celem tych konsultacji było zebranie opinii, wniosków i uwag na temat proponowanych zmian, aby uwzględnić głos społeczności lokalnej.

Konsultacje odbywały się od 29 kwietnia do 13 maja 2024 roku, dając mieszkańcom różne sposoby wyrażenia swoich opinii. Formularze konsultacyjne można było wypełniać osobiście w Urzędzie Gminy Wiązowna, ale również elektronicznie poprzez stronę internetową gminy. Dodatkowo, 6 maja odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami, gdzie również mogli oni wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian. Podczas postępowania wpłynął jeden wniosek – „Nie mamy uwag. Chcemy przekształcenia osiedla Emów w sołectwo”.

Projekt statutu osiedla był dostępny do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Wiązowna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wiązowna z 2015 roku, określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Wiązowna- Janusz Budny – po przeanalizowaniu opinii mieszkańców oraz po konsultacji z odpowiednimi organami, uznał za zasadne zatwierdzenie zmiany statutu osiedla. W związku z tym osiedle Emów ostało przekształcone w sołectwo.

Foto: Autorstwa Uki138 – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52713072

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top