Celestynów: dotacje dla mieszkańców ponowny nabór wniosków

Wójt Gminy Celestynów ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy. Celem tego programu jest wspieranie wymiany źródeł ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z dążeniem gminy do stania się bardziej ekologiczną i energooszczędną jednostką.

Wymiana Źródeł Ciepła:

Nabór wniosków rozpoczyna się 15 maja 2024 r. i będzie trwać do wyczerpania środków. Dotacja będzie udzielana na wymianę starych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne i bardziej efektywne z punktu widzenia energetycznego oraz ekologicznego. Dotyczy to kotłów gazowych, kotłów na pellet, kotłów zgazowujących drewno, pomp ciepła, kotłów olejowych oraz elektrycznych.

Kwota dotacji wynosi 60% poniesionych kosztów zakupu kotła lub pompy ciepła, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Mogą z niej skorzystać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób z grupy rencistów, emerytów oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Instalacje Fotowoltaiczne:

Podobnie, nabór wniosków na dotację na instalacje fotowoltaiczne rozpoczyna się 15 maja 2024 r. i będzie kontynuowany do wyczerpania środków. Dotacja jest przeznaczona na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Kwota dotacji wynosi 2 500,00 zł, a mogą z niej skorzystać osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy i posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Podobnie jak w przypadku dotacji na wymianę źródeł ciepła, w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób z grupy rencistów, emerytów oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Gminy Celestynów – źródła ciepła i instalacje fotowoltaiczne.

Foto: Obraz lucascgouvea0 z Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top