Wstęp do dotacji: Jest szansa dla przychodni. Krótsze terminy, lepsza opieka w POZ.

Polskie placówki podstawowej opieki zdrowotnej, w tym przychodnie lekarzy rodzinnych, otrzymają ponad 1 miliard złotych z funduszy Unii Europejskiej. Jest to istotny krok ku małej rewolucji w działaniu tych jednostek, który zwiastuje rozszerzenie oferty medycznej dostępnej dla pacjentów.

Długotrwałe starania o fundusze

Porozumienie Zielonogórskie, reprezentujące lekarzy rodzinnych, od wielu lat zabiegało o zwiększenie finansowania dla podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z funduszy europejskich. Ich wysiłki zakończyły się sukcesem, zapewniając przychodniom znaczące środki finansowe.

Rewolucja w opiece zdrowotnej

Dzięki dodatkowym środkom finansowym, placówki będą mogły ulepszyć dostępność usług medycznych, szczególnie na obszarach wiejskich oraz zaoferować kompleksową opiekę dla osób starszych i cierpiących na choroby przewlekłe. Tak duża dotacja wpłynie również na poprawę profilaktyki onkologicznej, a także na lepsze wykrywanie i leczenie takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość.

Wsparcie Dla Poszczególnych Placówek

Placówki POZ otrzymają dofinansowanie w wysokości 1 mld 250 mln zł, z czego 80% pochodzi z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS) na lata 2021-2027. Reszta środków pochodzi z budżetu państwa. Co najmniej 2 tysiące placówek skorzysta z tych funduszy, co przełoży się na wsparcie liczone w setkach tysięcy złotych dla każdej z nich.

Założenia do Poprawy Opieki Koordynowanej

Porozumienie Zielonogórskie, oprócz zdobycia funduszy, zaangażowało się również w tworzenie założeń do nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, co przyczyniło się do wprowadzenia istotnych zmian w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu personel medyczny POZ otrzymał lepsze możliwości diagnostyki oraz konsultacji z innymi specjalistami.

Kompleksowa Opieka nad Osobami Starszymi

Porozumienie Zielonogórskie podkreśliło w dokumentach dla Komisji Europejskiej konieczność stworzenia kompleksowej opieki medycznej nad osobami starszymi i chorymi przewlekle, co obejmować ma również opiekę pielęgnacyjną i socjalną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi telemedycznych.

Wykorzystanie Środków Unijnych na Inwestycje w POZ

Środki z Unii Europejskiej mogą być przeznaczone na inwestycje, które poszerzają ofertę świadczeń medycznych. Lekarze i inne grupy zawodowe w sektorze zdrowia mają teraz szansę na znaczne poprawy w warunkach pracy oraz oferowanych usługach dzięki nowym środkom unijnym.

Podsumowanie

Ponad miliard złotych dofinansowania to ogromny sukces dla polskiej podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki temu wsparciu możliwe będzie nie tylko znaczne polepszenie jakości usług medycznych, ale także rozwój nowych form opieki, co bez wątpienia przyczyni się do poprawy zdrowia i życia pacjentów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top