Codzienne lekcje angielskiego od 1 klasy już niebawem?

Podczas ostatniej konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej, zatytułowanej „100 Konkretów!”, zadeklarowano wprowadzenie codziennej godziny nauki języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Celem jest, aby uczniowie kończyli edukację podstawową, posługując się płynnie angielskim.

Postępy w realizacji obietnicy edukacyjnej

Na pytanie posłów dotyczące realizacji tej obietnicy, wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer odpowiedziała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) pracuje nad zmianami w podstawie programowej. Celem jest ograniczenie zakresu wymagań i zapewnienie nauczycielom oraz uczniom więcej czasu na efektywne przyswajanie materiału już od nadchodzącego roku szkolnego.

Planowane zmiany w edukacji

Od roku szkolnego 2026/2027 MEN planuje gruntowną reformę podstawy programowej. Obecnie trwają analizy, które mają określić kształt przyszłych zmian w systemie edukacyjnym, w tym w zakresie nauczania języków obcych.

Brak działań poprzedniego rządu

Wiceminister Lubnauer podkreśliła, że poprzedni rząd w latach 2015-2023 nie podjął żadnych kroków w celu zwiększenia liczby godzin poświęconych na naukę języka obcego w szkołach. Z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika, że na dzień 30 września 2023 roku, język angielski jest najczęściej uczonym językiem w polskich szkołach podstawowych, obejmując około 94% uczniów.

Priorytety Resortu Edukacji

Kierownictwo MEN stawia na rozwój umiejętności praktycznych uczniów, w tym efektywnej komunikacji w języku obcym. W nadchodzących latach, w trakcie prac nad całościowymi zmianami programów nauczania i ramowych planów, będą podejmowane decyzje dotyczące realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauki języków obcych w szkołach podstawowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top