Sadownicy czekają na wsparcie. Straty sięgają nawet 100 proc.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski ogłosił podczas spotkania w Skotnikach plany wprowadzenia wsparcia dla sadowników, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. Proponowane środki pomocy obejmują dopłaty hektarowe, ulgi podatkowe oraz niskooprocentowane kredyty z odroczonymi terminami płatności.

Kontakty ministerstwa z instytutami rolnictwa

Minister podkreślił, że jego resort utrzymuje stały kontakt z instytutami rolnictwa i sadownictwa w celu dokładnego oszacowania rozmiaru szkód i ich rozłożenia geograficznego. Siekierski zaznaczył, że konieczne jest przeprowadzenie dokładnych szacunków przez gminne komisje, aby określić konkretne formy wsparcia.

Szacunki straty w sadach

Wstępne oceny wskazują, że straty w sadach jabłoniowych w powiatach sandomierskim i opatowskim mogą osiągnąć od 80 do 100 proc. “Musimy mieć pełne szacunki, ocenić sytuację w skali kraju i przeprowadzić całą procedurę przez rząd,” stwierdził minister.

Propozycje dodatkowych form wsparcia

Minister Siekierski zapowiedział, że zabiegać będzie również o wsparcie sadowników na poziomie Komisji Europejskiej. “Będziemy rozmawiać z Komisją Europejską, aby uruchomić pewne programy na szczeblu europejskim,” powiedział Siekierski. Wyjaśnił, że działania te mają na celu maksymalizację pomocy, mimo że zdaje sobie sprawę, iż pomoc ta nie pokryje w pełni skali strat.

Apel o ponadprogramową pomoc

Podczas spotkania w Skotnikach, lokalni samorządowcy przekazali ministrowi apel o ponadprogramową pomoc, zwracając uwagę na ogromną skalę zniszczeń i potrzebę szybkiego i konkretnego wsparcia, aby zapewnić rodzinom podstawowe źródła dochodów oraz odpowiednią ochronę i pielęgnację sadów na przyszły rok.

fot: Kaboompics .com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top