Wojsko szykuje duże zmiany dla rezerwistów

Generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zapowiedział planowane reformy w zarządzaniu rezerwami wojskowymi. Według niego, głównym celem jest trwałe powiązanie rezerwistów z jednostkami, co ma na celu zwiększenie efektywności i profesjonalizmu sił zbrojnych. Zmiany te są odpowiedzią na rosnące zagrożenia zewnętrzne, szczególnie ze strony Rosji.

W wywiadzie dla defence24.pl, generał Kukuła wskazał na “trzy wektory zagrożenia” ze strony Rosji, które są kluczowe dla polskiej strategii obronnej. Pierwszy z nich dotyczy jasno wyrażonych intencji Rosji odnośnie do przewartościowania międzynarodowych systemów bezpieczeństwa i powrotu do stref wpływów charakterystycznych dla początku lat 90. Drugi wektor to potencjał militarny Rosji, który mimo osłabienia w wyniku konfliktu z Ukrainą, jest szybko odbudowywany. Trzeci, najbardziej nieprzewidywalny wektor, dotyczy szans, które Rosja może wykorzystać do eskalacji konfliktów, na przykład sytuacji wokół Tajwanu.

Reforma rezerw wojskowych ma polegać na wprowadzeniu konceptu “aktywnej rezerwy”, co oznacza nie tylko trwałe powiązanie rezerwistów z jednostkami, ale również równanie szans rozwoju kariery dla wszystkich form służby wojskowej. Gen. Kukuła podkreślił, że taka zmiana jest zainspirowana doświadczeniami wojny w Ukrainie, która pokazała, że skuteczna obrona kraju wymaga zaangażowania całego państwa, zarówno w aspekcie wojskowym, jak i cywilnym.

Zmiany w systemie zarządzania rezerwami mają na celu nie tylko zwiększenie gotowości bojowej, ale także adaptację polskich sił zbrojnych do dynamicznie zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa. Generał wyraził przekonanie, że przemyślane reformy mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i efektywności polskiej armii.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top