Rządowi komisarze mogą namieszać w samorządach

Prezydent RP, Andrzej Duda, ratyfikował zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, dotyczące procedur po wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na stanowisko posła lub senatora. Zmiany te zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Zainicjowany przez posłów ugrupowania Polska 2050-Trzecia Droga, projekt nowelizacji ma na celu zapewnienie nieprzerwanego działania samorządów, gdy ich liderzy zostaną wybrani do parlamentu lub Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nową regulacją, mandat wójta, burmistrza lub prezydenta miasta automatycznie wygasa z dniem publikacji wyników wyborów w oficjalnym dzienniku – to zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów, które przewidywały utratę mandatu w dniu wyborów.

W sytuacji, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta zostanie wybrany na posła czy senatora, jego obowiązki przejmie zastępca. Jeżeli w gminie funkcjonuje więcej niż jeden zastępca, funkcję tę obejmie pierwszy zastępca. W przypadku braku zastępcy, premier ma prawo wyznaczyć osobę odpowiedzialną za pełnienie obowiązków wójta.

Dodatkowo, nowelizacja ustala, że po odwołaniu wójta, jego zastępcy pozostają na stanowiskach do czasu, aż nowy lider samorządu sam nie powoła lub nie odwoła swoich zastępców.

Zmiany te zostały podpisane przez Prezydenta Dudę w czwartek, a informacja o tym została przekazana przez jego kancelarię w następny dzień.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top