Projekt ustawy o pomocy psychologicznej dla dzieci trafi do MEN

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Młodzieży, Jerzy Wcisła, zapowiedział, że wkrótce zostanie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt ustawy umożliwiającej młodzieży korzystanie z porad psychologicznych bez obecności rodziców lub opiekunów. Inicjatywa, która ma na celu poprawę dostępu do wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, została opracowana we współpracy z młodymi ludźmi.

Projekt ustawy przewiduje, że dzieci będą mogły skorzystać z trzech porad psychologa bez konieczności obecności rodzica, co ma zwiększyć dostępność pomocy dla tych, którzy mogą odczuwać barierę w postaci swoich opiekunów. Dłuższa terapia nadal będzie wymagała obecności rodzica lub opiekuna.

400 tys prób samobójczych wśród dzieci
Podczas konferencji prasowej, Wcisła podkreślił pilną potrzebę reformy: “Musimy działać szybko. Nasze dzieci nie otrzymują odpowiedniej pomocy, co widać w alarmujących statystykach samobójstw. Nie możemy pozwolić, aby ten problem eskalował.” Zwrócił uwagę na alarmujące statystyki dotyczące prób samobójczych wśród młodzieży w Polsce, które mogą sięgać nawet 400 tys. rocznie, co wskazuje na drastyczny wzrost w porównaniu z danymi sprzed siedmiu lat. Dalej wyjaśnił: “Siedem lat temu było trzy razy mniej prób samobójczych niż jest obecnie. Jeśli to będzie postępowało w taki sam sposób, to czeka nas tragedia, a już w tej chwili jest tragedia”.

Młodzież pomaga stworzyć przepisy
Projekt ustawy został stworzony z inicjatywy młodych ludzi i ma na celu zwiększenie ich wpływu na procesy decyzyjne dotyczące ich własnego dobrostanu. Marszałek Parlamentu Młodych, Miłosz Kozikowski, podkreślił, że współpraca z Parlamentarnym Zespołem ds. Młodzieży jest krokiem ku większej reprezentacji młodych ludzi w debacie publicznej oraz w kształtowaniu polityki edukacyjnej i socjalnej: “Jest to przełomowy moment dla naszego pokolenia. Musimy mieć głos w sprawach, które nas dotyczą. Nasze zdrowie psychiczne i dobrostan są na szali.”

Wcisła wyraził przekonanie, że nowe przepisy mogą znacząco przyczynić się do poprawy zdrowia i życia dzieci w Polsce, oferując im wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych, nawet gdy rodzic staje się przeszkodą: “Jeżeli to rodzic jest problemem dla dziecka, także rodzic jest przeszkodą w uzyskaniu pomocy. Zmiana ta może uratować życie lub zdrowie niejednemu dziecku”.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top