Kto zapłaci za dowiezienie dziecka do szkoły w sąsiedniej gminie?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, gminy są zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami do placówek edukacyjnych, które realizują zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli rodzice zdecydują się na samodzielny transport, gmina powinna zwrócić im koszty. O wyborze odpowiedniej placówki decydują rodzice dziecka.

Podczas odpowiedzi na interpelację poselską, resort edukacji podkreślił, że rodzice mogą wybrać dowolną jednostkę edukacyjną, która spełnia wymagania zawarte w orzeczeniu, bez względu na jej geograficzną bliskość do miejsca zamieszkania dziecka. “Definicja ‘najbliższej placówki oświatowej‘ odnosi się do tych, które są w stanie zrealizować wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub rewalidacyjno-wychowawczych” – zaznaczyła wiceminister edukacji Izabela Ziętka.

Może Cię zainteresować:

Sztuczna inteligencja lepiej niż specjaliści diagnozuje spektrum autyzmu

Ziętka przytoczyła również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który uchylił decyzję wójta odmawiającą zwrotu kosztów przejazdu i opieki: “Gmina jest zobowiązana organizować bezpłatny przewóz i opiekę dla dziecka z niepełnosprawnością, a w przypadkach samodzielnego organizowania transportu przez rodziców, należy im zwrócić koszty”.

Ministerstwo przypomniało także, że przepisy Prawa oświatowego obejmują wychowanie przedszkolne dzieci od roku, w którym kończą 3 lata, aż do roku, w którym kończą 7 lat, a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ten okres wydłuża się do roku, w którym kończą 9 lat.

Gmina powinna zapewnić dostępność wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci zamieszkujących jej obszar, w tym przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Jeśli odległość do przedszkola przekracza trzy kilometry, gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę w trakcie podróży lub zwrócić koszty dowozu dziecka i opiekuna przez rodziców.

fot: pexel.com, Melike Benli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top