Sejmik bez Marszałka

Podczas I sesji sejmiku mazowieckiego nie udało się wybrać marszałka oraz jego zastępców i zarządu województwa. Zmiany w zarządzie mogą spowodować duże roszady kadrowe na lokalnym rynku.

W nowej kadencji sejmiku Mazowsza, Ludwik Rakowski z Koalicji Obywatelskiej ponownie objął stanowisko przewodniczącego, co jest kontynuacją jego roli z poprzedniej kadencji. Podczas I sesji nie udało się wybrać marszałka województwa mazowieckiego, które otworzył najstarszy radny Andrzej Melak. Andrzej Melak podkreślił znaczenie decyzji sejmiku nie tylko dla Mazowsza, ale i dla całego kraju, zaznaczając, że obecni na sali radni mają uprawnienia do podejmowania ważnych uchwał, co potwierdzają ich podpisy na liście obecności. Pełny skład sejmiku, liczący 51 radnych. Radni złożyli przysięgi zgodnie z prawem otrzymując stosowne świadectwa. Wybór marszałka najprawdopodobniej nastąpi dopiero 14 maja, w terminie, w którym zaplanowano II sesję.

Konrad Wojnarowski, reprezentujący Klub Trzeciej Drogi (PSL-Polska 2050), został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego województwa. Obrady ostatecznie odroczono do 14 maja o godzinie 11, bez sprzeciwu ze strony radnych. W bieżących wyborach PiS uzyskało 21 mandatów, Koalicja Obywatelska 20, Trzecia Droga 8, a Lewica i Konfederacja po 1.

Wśród radnych znalazł się jako jedyny reprezentant powiatu otwockiego, Damian Olszewski z PiS. Z powiatu otwockiego łącznie startowało 10 kandydatów, którzy reprezentowali wszystkie główne partie polityczne kraju oraz lokalne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top