Celestynów: ogranicz zużycie wody

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ostrów, apeluje się do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.

Zachęca się do wykorzystywania wody przede wszystkim do celów spożywczych i socjalnych oraz ograniczenia używania wody do podlewania trawników, ogrodów, mycia samochodów.

Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej, w szczególności mieszkańcom miejscowości: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

Foto: UG Celestynów

Facebook
Twitter
Scroll to Top