Konsultacje: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+”

Marzec przyniósł Metropolii Warszawskiej unikalną okazję do dalszego rozwoju i modernizacji dzięki możliwości pozyskania dodatkowych funduszy z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wśród priorytetów znalazło się wsparcie kompleksowe dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz promowanie współpracy metropolitalnej. Jednak aby te ambitne cele mogły być zrealizowane, konieczne stało się gruntowne zaktualizowanie istniejącego projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+” (Strategia ZIT wersja 2).

Nowa wersja Strategii ZIT, ujrzała światło dzienne, a mieszkańcy Metropolii Warszawskiej zostali zaangażowani do aktywnego udziału w procesie jej kształtowania poprzez przekazanie swoich spostrzeżeń i opinii w okresie od 30 kwietnia do 23 maja 2024 roku. W celu ułatwienia tego procesu, udostępniono specjalny link do konsultacji, który można znaleźć na stronie: https://konsultacje.um.warszawa.pl/ZIT-2.

Osoby zainteresowane mogą również skorzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z ekspertami odpowiedzialnymi za tworzenie Strategii ZIT w wersji 2. Zaplanowane zostały dyżury telefoniczne, podczas których można uzyskać szczegółowe informacje na temat zmian w dokumencie. Numer telefonu do ekspertów to 22 443 28 68, a dyżury odbędą się w następujących terminach:

  • Piątek, 10 maja, w godzinach 9:00 – 13:00
  • Poniedziałek, 13 maja, w godzinach 13:00 – 16:00
  • Wtorek, 21 maja, w godzinach 12:00 – 15:00

Dodatkowe informacje na temat procesu konsultacyjnego można znaleźć na platformie konsultacyjnej m.st. Warszawy oraz na stronie Metropolii Warszawskiej.

Ale co tak naprawdę oznacza Strategia ZIT? Jest to dokument strategiczny, który umożliwia samorządom metropolii warszawskiej ustalenie wspólnych celów oraz realizację inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. W ramach Strategii określone zostały cele wynikające z diagnozy oraz wizji metropolii warszawskiej, a także kierunki działań, w ramach których proponowane są przedsięwzięcia możliwe do współfinansowania ze środków UE. Dzięki Strategii, M.st. Warszawa oraz pozostałe gminy i powiaty metropolii mogą pozyskać środki unijne m.in. na budowę dróg rowerowych, parkingów Parkuj i Jedź, zakup taboru autobusowego oraz na projekty edukacyjne.

Aktualizacja Strategii ZIT to ważny krok w dążeniu do osiągnięcia ambitnych celów rozwoju Metropolii Warszawskiej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i wspólnego kształtowania przyszłości naszego regionu.

Foto: UM Warszawa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top