I Sesja Rady Miasta Otwocka – znamy wyniki głosowań

7 maja 2024 roku odbyła się I Sesja Rady Miasta kadencji 2024-2029. Radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające wybór na stanowisko oraz złożyli ślubowanie. Następnie wybrali Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

Warto wspomnieć, że Prezydent Jarosław Margielski w swoim przemówieniu zapewniał o wykorzystaniu swojej pracy na rzecz dobra wspólnego. Wspomniał również o tym, aby zauważać jednostki i to im starać się poświęcić czas. Ważne dla radnych, i samego prezydenta, są pracowitość i ofiarność. Jarosław Margielski dziękował za zaufanie wyborców i zapełniał o gotowości do działania. – Aby wartości Bóg, honor, Ojczyzna nie były pustym przesłaniem – mówił Prezydent.

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki głosowań przeprowadzonych podczas I Sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Kandydat: Monika Kwiek

Głosy za: 19

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymane: 2

Foto: portalotwocki.pl

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Kandydat na I wiceprzewodniczącego: Jakub Kosiński

Głosy za: 21

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymane: 0

Kandydat na II wiceprzewodniczącego: Arkadiusz Krzyżanowski

Głosy za: 15

Głosy przeciw: 3

Głosy wstrzymane: 2

Wybranym Radnym oraz Prezydentowi Miasta Otwocka życzymy owocnych obrad i podejmowania decyzji dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top