„Mazowsze dla zdrowia psychicznego” w Otwocku

Powiat Otwocki zyskał wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu “Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”, mającego na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki chorób i kryzysów psychicznych, oraz możliwości pomocy osobom w kryzysie. Głównym realizatorem tego zadania będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a, placówka wsparcia dziennego o zasięgu powiatowym dla osób przewlekle chorujących psychicznie, we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz Domem Pomocy Społecznej „Anielin”.

Od 1 maja 2024 roku do 31 października 2024 roku na terenie powiatu otwockiego zostanie realizowane zadanie pn. „Centrum Wsparcia Psychicznego – pilotaż współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Celem tego zadania jest nie tylko szerzenie wiedzy na temat profilaktyki i pomocy w kryzysach psychicznych, ale także informowanie o zasobach powiatu Otwockiego w tym zakresie.

W ramach tego zadania przeprowadzone zostaną następujące działania:

  • Warsztaty szkoleniowo-edukacyjne: 11 warsztatów, każdy trwający 3 godziny, skierowane do różnych grup odbiorców, takich jak dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, młodzież szkolna, osoby dorosłe chorujące psychicznie oraz kadra pracująca z osobami w kryzysach psychicznych.
  • Publikacja “Kryzysownik”: Wydanie 1500 egzemplarzy publikacji na temat zdrowia psychicznego i możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie.
  • Punkt konsultacyjny: Nieodpłatny, ogólnodostępny punkt konsultacyjny, działający w każdy poniedziałek od 13 maja do 31 października 2024 roku, w godzinach od 16:00 do 18:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Otwocku.
  • Wyjazd szkoleniowy “Zanurzenie w doświadczeniu”: 3-dniowy wyjazd szkoleniowy dla 20 dorosłych uczestników warsztatów i ich rodzin, z udziałem osób mających doświadczenie kryzysu psychicznego.
  • Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego: Powiatowe obchody planowane na 10 października 2024 roku.

Całkowity koszt realizacji tego zadania wynosi 83 648,00 złotych, które zostały uzyskane jako wsparcie finansowe ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki tym działaniom, Powiat Otwocki podejmuje istotne kroki w kierunku poprawy opieki nad osobami dotkniętymi problemami zdrowia psychicznego oraz promowania świadomości na ten temat w społeczności lokalnej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top