Hasło kluczem do Twoich danych. Czy można znaleźć kompromis między wygodą a bezpieczeństwem?

Ponad 23 miliony osób używa prostych haseł typu „123456”. Dane te niepokoją ekspertów cyberbezpieczeństwa, którzy zauważają, że to zaproszenie dla cyberprzestępców do przejęcia naszych danych, a być może i całej tożsamości. Tymczasem 2 maja obchodzimy Światowy Dzień Hasła, który ma być przypomnieniem o znaczeniu bezpieczeństwa haseł w naszym cyfrowym życiu.


Słabe hasło może otworzyć furtkę dla szeroko zakrojonych cyberataków. Niedawne ataki na duże organizacje, takie jak Okta i 23AndMe, zostały ułatwione właśnie dzięki kradzieży danych logowania. To pokazuje jak duży wpływ na bezpieczeństwo całej sieci ma pojedynczy użytkownik.

Techniki stosowane przez cyberprzestępców – od phishingu po ataki typu brute-force – stale ewoluują. Dzięki postępowi w sztucznej inteligencji hakerzy wykorzystują również algorytmy uczenia maszynowego do przewidywania i łamania haseł. Wzrastające zagrożenie wymaga od użytkowników stosowania nie tylko dłuższych, lecz bardziej złożonych haseł dostępu – twierdzą eksperci Check Point Software Technologies.

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie rola tradycyjnych haseł w obliczu pojawienia się uwierzytelniania biometrycznego jest przedmiotem ożywionej debaty wśród ekspertów ds. bezpieczeństwa. Niektórzy opowiadają się za całkowitą rezygnacją z haseł na rzecz rozwiązań biometrycznych – takich jak odciski palców czy FaceID – i nowoczesnych alternatyw, takich jak Google Passkey. Uzasadniają to wygodą i większym bezpieczeństwem. Inni opowiadają się za dalszym korzystaniem z menedżerów haseł lub kombinacji metod. Pomimo postępu w technologii uwierzytelniania tradycyjne hasła nadal są powszechne na różnych platformach.

Uwierzytelnianie biometryczne, choć bezpieczne, ma poważną wadę: po naruszeniu danych biometrycznych nie można ich zmienić. Luka ta może prowadzić do nieodwracalnej kradzieży tożsamości. Natomiast tradycyjne hasła można często aktualizować, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi w wyniku naruszenia bezpieczeństwa.

– Pomimo rosnących zabezpieczeń faktem jest, że w ciągu ostatnich tygodni przeciętna polska organizacja atakowana jest przeszło 1200 razy w tygodniu. Dbając o bezpieczeństwo haseł, chronimy nie tylko nasze dane, ale także utrzymujemy integralność i zaufanie całej naszej sieci, domowej lub firmowej. Za sprawą Światowego Dnia Hasła, powinniśmy przypomnieć sobie o jego znaczeniu oraz odnowić nasze zaangażowanie w rygorystyczną cyberhigienę – powiedział Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software Technologies w Polsce.

Jak zabezpieczać skutecznie hasła? Eksperci Check Pointa zalecają następujące kroki:

  1. Złożoność i długość: twórz hasła składające się z cyfr, liter i symboli, o długości od 12 do 16 znaków, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Rozszerzenie tego do 18 znaków może sprawić, że hasło będzie prawie nie do złamania, biorąc pod uwagę wykładniczy wzrost możliwych kombinacji. Upewnij się, że hasło jest unikalne dla Ciebie i unikaj podawania łatwych do odgadnięcia danych osobowych, takich jak urodziny czy rocznice.
  2. Unikalne hasła do różnych kont: Unikaj ponownego używania haseł na wielu platformach. Użyj zapadających w pamięć zwrotów lub zdań, takich jak „MariaMialaMalaOwce” lub – najlepiej – bezpieczniejszego wariantu ze znakami specjalnymi „„mar1@m1a!aMa!a0wce”.
  3. Regularne aktualizacje: regularnie zmieniaj hasła, aby zmniejszyć ryzyko włamań. Praktyka ta jest kluczowa, zwłaszcza po incydentach takich jak wycieki danych. Narzędzia takie jak Have I Been Pwned mogą pomóc sprawdzić, czy Twoje konta nie zostały naruszone w wyniku naruszenia, umożliwiając szybkie aktualizacje.
  4. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA): Zawsze włączaj uwierzytelnianie MFA, aby dodać dodatkową warstwę zabezpieczeń. Dzięki temu nawet w przypadku złamania hasła nieautoryzowany dostęp będzie nadal blokowany.
  5. Wskaźniki KPI dotyczące bezpieczeństwa: Organizacje powinny wymuszać regularne zmiany haseł i korzystać z rozwiązań do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM), aby skutecznie zarządzać dostępem do kont i danych i monitorować je. Szkolenie użytkowników w zakresie niezawodnych praktyk dotyczących haseł jest niezbędne do wzmocnienia zabezpieczeń przed rosnącymi zagrożeniami cybernetycznymi.
Facebook
Twitter
Scroll to Top