Powiatowy barometr zawodów – cz. I

Coroczne badania jakościowe, Barometr Zawodów, stanowią niezastąpione narzędzie analizy sytuacji na lokalnym rynku pracy. W kontekście powiatu otwockiego, opierając się na opinii ekspertów zorientowanych w lokalnej rzeczywistości zawodowej oraz danych ilościowych, takich jak oferty pracy zgłaszane do Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) oraz liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy, raport ten pełni kluczową rolę w identyfikacji trendów i wyzwań związanych z zatrudnieniem.

– Należy jednak podkreślić, że dane statystyczne nie wyczerpują w pełni obrazu sytuacji na rynku pracy. Nie odpowiadają na pytania dotyczące umiejętności kandydatów czy satysfakcji z warunków pracy proponowanych przez pracodawców – mówi nam Anna Sokolik, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. – Dlatego też istotne są informacje zgłaszane przez pracowników urzędów pracy oraz ekspertów podczas paneli, które wzbogacają perspektywę oczekiwań i potrzeb zarówno pracodawców, jak i pracowników – kontynuuje.

Wyniki Barometru Zawodów na rok 2024 dla powiatu otwockiego ukazują dynamiczną sytuację na lokalnym rynku pracy. Z 169 grup zawodów, 55 oznaczono jako deficytowe, 113 jako równowagę zachowujące, a jedynie 1 grupę jako nadwyżkową. Wiodącą grupę zawodów deficytowych stanowią te związane z branżą budowlaną, takie jak cieśle, stolarze budowlani, murarze, dekarze i blacharze budowlani. Brakujący kandydaci wynika głównie z niezaspokojonych oczekiwań pracodawców oraz ciężkich warunków pracy.

Ponadto, deficyt dotyczy także innych zawodów – spawaczy, kierowców samochodów ciężarowych, ślusarzy, elektryków, elektromechaników i magazynierów. Wymagania pracodawców co do doświadczenia i uprawnień często przekraczają dostępność odpowiednich kandydatów.

Warto zauważyć również trudności w rekrutacji pracowników służb mundurowych oraz w sektorze edukacji, gdzie brakuje nauczycieli zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. W sektorze medycznym, niedobór lekarzy, pielęgniarek i położnych wynika z niedostatecznej liczby kandydatów oraz konkurencji z rynkiem warszawskim i zagranicznym.

Niezwykle istotne jest także zauważenie braków w sektorze psychologii i terapii, gdzie potrzebne są większe inwestycje w publiczny dostęp do usług psychologicznych, szczególnie wśród młodzieży.

Z drugiej strony, obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na pracowników związanych z nowoczesnymi metodami produkcji, takimi jak specjaliści ds. produkcji, elektroniki, automatyki i robotyki, mechanicy maszyn i urządzeń oraz operatorzy maszyn produkcyjnych.

Wnioski płynące z Barometru Zawodów na rok 2024 dla powiatu otwockiego wskazują na konieczność podejmowania działań zarówno na poziomie edukacyjnym, jak i regulacyjnym, aby zniwelować deficyty zawodowe oraz dostosować rynek pracy do zmieniających się potrzeb gospodarczych i społecznych.

Powiat Otwocki to teren, który jest niezwykle interesujący jeśli chodzi o analizy zatrudnienia. W związku z tym zapraszamy do kolejnych materiałów ukazujących statystyki, głosy pracowników i pracodawców, które już wkrótce się ukażą.

Foto: Obraz StartupStockPhotos z Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top