Krzysztof Dec: z OPWiK na wiceprezydenta Otwocka

Krzysztof Dec został powołany na stanowisko I wiceprezydenta przez Jarosława Margielskiego.

Krzysztof Dec dotychczas pełnił m.in. stanowisko członka Rady Nadzorczej Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Nowo powołany wiceprezydent jest również członku organu nadzorczego w mieleckiej firmie Euro-Eko, która zajmuje się produkcją paliw alternatywnych. Dotychczasowy wiceprezydent Paweł Walo w ostatnich wyborach uzyskał mandat radnego powiatowego i w radzie powiatu chce pozostać.

Według zarządzenia Prezydenta Margielskiego, Krzysztof Dec będzie I wiceprezydentem. Tym samym, Prezydent prawdopodobnie powoła niebawem również II wiceprezydenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top