Fundusze unijne dla kultury: Festiwale i koncerty zyskają finansowe wsparcie z KPO

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadza nowe przepisy regulujące udzielenie pomocy publicznej z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla sektora kultury, w tym organizatorów festiwali, wystaw, spektakli i koncertów. Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 30 kwietnia 2024 r., określa szczegóły dotyczące zasad finansowania działań kulturalnych.

W ramach KPO wsparcie obejmie szeroki zakres przedsięwzięć artystycznych, w tym festiwale, przeglądy, konkursy, wystawy, happeningi, instalacje artystyczne, spektakle, koncerty, a także projekty dokumentacyjne i edukacyjne. Dodatkowo, dofinansowanie mogą uzyskać także organizatorzy konferencji, kursów, warsztatów i innych projektów edukacyjnych związanych z kulturą.

Zgodnie z nowymi regulacjami, pomoc finansowa przewidziana jest dla podmiotów różnej wielkości, w tym mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zapewnienie zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami o pomocy publicznej na co najmniej 10 lat od zawarcia umowy.

Program wspierania działalności kulturalnej i kreatywnej, jak czytamy w rozporządzeniu, ma na celu stymulowanie rozwoju sektora kultury i przemysłów kreatywnych poprzez innowacyjne przedsięwzięcia, w tym te wykorzystujące nowe technologie.

Podmioty, które mają na swoim koncie niespłacony obowiązek zwrotu wcześniejszej pomocy lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, z wyjątkiem określonych w przepisach przypadków, nie będą kwalifikowane do otrzymania wsparcia.

To rozporządzenie otwiera nowe możliwości dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, którzy teraz mogą liczyć na unijne fundusze na realizację swoich projektów, co ma nie tylko wspierać kulturę, ale również przyczyniać się do odbudowy i zwiększenia odporności sektora w obliczu współczesnych wyzwań.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top